PL EN


2015 | 3(41) | 145-152
Article title

Analysis of Differences in the Area of Forest Land Disclosed in the Local Data Bank and the Register of Land and Buildings

Title variants
PL
Analiza różnic powierzchni gruntów leśnych ujawnionych w Banku Danych Lokalnych oraz Ewidencji Gruntów i Budynków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to demonstrate differences in the areas of forest land disclosed in two registers. For the analysis four land registration units in two neighbouring administrative districts were adopted. Analysis of forest land area data compared in two databases showed significant differences. The comparison was made for the databases of the Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland (BDL) containing statistical data and for the land and buildings registry containing data that constitute the basis for tax calculation.
PL
W pracy dokonano oceny i analizy dwóch rejestrów zawierających dane liczbowe i powierzchniowe odnoszące się do powierzchni gruntów leśnych. Badania zostały przeprowadzone na dwóch rejestrach zawierającym dane statystyczne rejestrze Banku danych Lokalnych prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny oraz na rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez starostę. Obszarem badań objęto 4 jednostki ewidencyjne położone w dwóch sąsiadujących ze sobą powiatach województwa lubelskiego: łęczyńskim oraz świdnickim. Obszar badań położony jest w środkowej części województwa lubelskiego. Badania obejmowały analizę powierzchni konturów klasyfikacyjnych i użytków Ls będących lasem w rozumieniu ustawy o lasach z 1991r. Analiza danych uzyskanych z obu rejestrów pozwoliła na ocenę ich dokładności i kompletności. Porównanie wybranych danych z obu rejestrów wykazało znaczące różnice w powierzchniach badanego użytku. Zaobserwowane rozbieżności w trzech obrębach (Ludwin, Puchaczów, Piaski) posiadają większą powierzchnię gruntów leśnych w danych uzyskanych z BDL. W jednym tylko obrębie Rybczewice powierzchnia uzyskana z BDL jest mniejsza od powierzchni uwidocznionej w EGiB. Wykazano, że dane Banku Danych Lokalnych nie są aktualizowane bezpośrednio w oparciu o bazę Ewidencji Gruntów i Budynków. Dodatkowo wykazano, że w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków występują błędy związane z niespójnością położenia konturów klasyfikacyjnych i użytków Ls. Propozycją zmian, które mogłoby wpłynąć na poprawę jakości analizowanych baz jest proces kompleksowego scalenia gruntów, bądź kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Proces ten pozwoliłby na ustalenie granic działek ewidencyjnych i ponowne obliczenie powierzchni.
Contributors
  • University of Life Sciences in Lublin
author
  • University of Life Sciences in Lublin
author
  • University of Life Sciences in Lublin
  • University of Life Sciences in Lublin
References
  • Konieczna, J. 2012. “Dane katastralne podstawą projektowania granicy rolno-leśnej.” Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (3/I):19–26.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  • Rocznik Statystyczny Województw 2014. 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5145da4-8b1e-41dc-89cf-26134aa53e89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.