PL EN


2017 | 10 | 15-28
Article title

CONCEPTION OF INTERMARIUM IN POLISH FOREIGN POLICY IN XXI CENTURY

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poland interests and her policy are strongly determined by her geopolitical conditions. More than 40 years of people democracy under USSR domination brings in whole region civilization and economic backwardness. After 1989 Poland attempts to “catch up” the Old Europe. Initiative of Three Seas is one of such attempt. Increasing relations with central and southern Europe especially in case of diversification of raw materials – like gas – can bring to region an independence from Russian supplies. Three Seas goes back to conception of Intermarium, and redefine her on amended conditions of modern world. In this article the Authors will present short history of conception Intermarium, main assumptions of polish foreign policy and will try to answer the question is this conception is still present in polish foreign policy, even if in changed form of Three Seas.
Year
Issue
10
Pages
15-28
Physical description
Dates
online
2017-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Adomeit, H. (2011, May 1). Russia and its Near Neighbourhood: Competition and Conflict with the EU. Department of European Interdisciplinary Studies, Natolin Research Papers. Retrieved July 7, 2017, from https://www.coleurope.eu/research-paper/russia-and-its-near-neighbourhood-competition-and-conflict-eu.
 • Chodakiewicz, M.J. (2012). Intermarium. The land between Black and Baltic Sea. New Brunswick and London: Transaction Publishers.
 • Frankel, J. (1963). The making of foreign policy, London: Oxford University Press.
 • Frenkel, M. (2016 ). Polityka wschodnia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego – kontynuacja czy odejście od koncepcji paryskiej „Kultury”. Retrieved July 8, 2017, from http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/19004.
 • Musiałka, P. (Ed.) (2012). Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 • Grajewski, Ł. (2010, October 15). Polska: Jaka wizja na przyszłość dla Partnerstwa Wschodniego – relacja. Retrieved July 7, 2017, from http://www.eastbook.eu/2010/10/15/polska-jaka-wizja-na-przyszlosc-dla-partnerstwa-wschodniego-relacja/.
 • Grzechnik, M. (2014). Intermarium: the Baltic and the black seas on the polish mental maps in the interwar period, The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 6, Issue 1, 81-96.
 • Hyndle-Hussein, J. (2014, November 5). Litewski terminal LNG – Independence? Retrieved 10 July, 2017, from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-11-05/litewski-terminal-lng-independence.
 • Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego. Retrieved October 23, 2017, from http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/idea-i-mysl-lecha-kaczynskiego/.
 • Information of Ministry of Foreign Affairs about aims of polish foreign policy in 2013. (2013, March 20). Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Retrieved 10 July, 2017, from http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2013_roku.
 • Iszczuk, W. (2014). Czas na Intermarium, Głos Polonii, nr 9-10, 30-35.
 • Kałan, D. (2014, March 14). Okno na Zachód: znaczenie czeskiego rynku gazu ziemnego dla krajów V4, Biuletyn PISM, 24, (1000), 1-2. Retrieved 10 July, 2017, from https://www.pism.pl/files/?id_plik=13177.
 • Koncepcja „Międzymorza” i Polska polityka zagraniczna w latach 1936-39. (2012, 17 May). Retrieved 11 July, 2017, from http://jpilsudski.org/artykuly-ii-rzeczpospolita-dwudziestolecie-miedzywojnie/polityka-zagraniczna-dyplomacja/item/2119-koncepcja-miedzymorza-i-polska-polityka-zagraniczna-w-latach-1936-39.
 • Krasuski, J. (1985). Między wojnami. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kuźniar, R. (2000). Międzynarodowe stosunki polityczne. In Haliżak E. &Kuźniar R. (Eds.), Międzynarodowe stosunki polityczne. Geneza. Struktura. Dynamika (pp.14-29) Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Litewski pływający terminal LNG dotarł do Zatoki Perskiej. (201, July 24). Retrieved 15 July 2017, from http://www.cire.pl/item,96816,1,0,0,0,0,0,litewski-plywajacy-terminal-lng-dotarl-do-zatoki-perskiej.html.
 • Łaska, A. (2012). „Trzecia Europa”, czyli idea Międzymorza. Retrieved 11 July 2017, from http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/trzecia-europa-czyli-idea-mi%C4%99dzymorza.
 • Nieczypor, K. (2017, July 14). Ukraina proponuje alternatywę dla projektu Nord Stream 2. Retrieved 20 July 2017, from http://www.energetyka24.com/629312,ukraina-proponuje-alternatywe-dla-projektu-nord-stream-2.
 • Nieczypor, K. (2013, March 20). Polska polityka wschodnia w exposé ministra spraw zagranicznych. Retrieved 12 July 2017, from http://www.eastbook.eu/2013/03/20/polska-polityka-wschodnia-w-expose-ministra-spraw-zagranicznych-radoslawa-sikorskiego/.
 • Okulewic,z P. (2001). Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918 – 1926, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Friedman, G. (2012, August 28). Poland’s strategy. Retrieved 13 July 2017, from https://worldview.stratfor.com/article/polands-strategy.
 • Skołucka, K. (2014, October 30), Litwa buduje gazową niezależność. Retrieved 17 July 2017, form http://jagiellonski24.pl/2014/10/30/skolucka-litwa-buduje-gazowa-niezaleznosc/.
 • Szelachowska, K. (2016, January 14). The revival of Intermarium – Poland can talk the talk but can it walk the walk? Retrieved 21 July 2017, from https://www.stratfor.com/the-hub/revival-intermarium-poland-can-talk-talk-can-it-walk-walk.
 • Traynor, I. (2007, May 17). Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia. Retrieved 9 July 2017, from https://www.theguardian.com/world/2007/may/17/topstories3.russia.
 • The Three Seas Initiative: Central and Eastern Europe takes charge of its own destiny. (2016, August 28). Retrieved 16 July 2017, from https://visegradpost.com/en/2016/08/28/the-three-seas-initiative-central-and-eastern-europe-takes-charge-of-its-own-destiny/.
 • The Rebirth of the Prometheans and Intermarium, (2016, March 14). Retrieved 18 July 2017, from https://geopoliticalreview.alphainstitute.it/2016/03/14/the-rebirth-of-the-prometheans-the-baltic-black-sea-axis/.
 • Ukraine’s Geographic Challenges. (2014 September 3). Retrieved 19 July 2017, from https://www.youtube.com/watch?v=Eicrsq6K85I.
 • Washington returns to the Cold war strategy. (2015, January 27). Retrieved 21 July 2017, from https://www.stratfor.com/geopolitical-diary/washington-returns-cold-war-strategy.
 • Wiech, J. (2017, July 7). Ile może Trójmorze, czyli realizm w czasach euforii. Retrieved 17 July 2017, from http://www.energetyka24.com/625697,ile-moze-trojmorze-czyli-realizm-w-czasach-euforii-analiza.
 • Łoś – Nowak, T. (Ed.) (2008). Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f525e685-dc17-4a76-8b5a-ea46a605659b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.