PL EN


2010 | 2(38) | 41-52
Article title

Koncepcja pedagogiki klasycznej

Authors
Title variants
EN
The Concept of Classical Pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an element of the discourse upon the academic autonomy of pedagogy, and especially that of personalistic and Christian pedagogy. The aim of the article is an attempt to define classical pedagogy. The analysis is made with respect to the etymology of the term “classical pedagogy” and consists in an attempt to define the typical theses of this standpoint in pedagogy. The author also undertakes the task of defining the relations between the ranges of “classical pedagogy” and “personalistic pedagogy”, as well as of “Christian pedagogy”. The text also contains remarks concerning the modern discourse upon classical pedagogy.
Year
Volume
Pages
41-52
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Bronk A.: Czy pedagogika jest nauką autonomiczną?, w: W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 47-76.
 • Bronk A., Majdański S.: Klasyczność filozofii klasycznej, „Roczniki Filozoficzne” 39-40(1991-1992), z. 1, s. 368-391.
 • Dłubacz W.: Pedagogika katolicka? Uwagi filozofa, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1, s. 52-54.
 • Dzięga A.: W sprawie kryterium dyskusji nad pedagogiką katolicką, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1, s. 23-26.
 • Gach P. P., Profesor Stefan Kunowski: dziedziny i charakter pracy, w: W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 17-32.
 • Gałkowski S.: Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Gutek G. L.: Filozofia dla pedagogów, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007.
 • Kiereś B.: O personalizm w pedagogice, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2009.
 • Kiereś B.: Rozum a uczucia, w: Wychowanie człowieka otwartego, red. A. Rynio, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2001, s. 93-94.
 • Kiereś B.: Współczesna szkoła: wychowywać czy eksperymentować?, „Cywilizacja” 2006, nr 18, s. 52-59.
 • Kiereś B.: Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki, w: Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003, s. 124-138.
 • Kostkiewicz J.: O potrzebie pedagogiki katolickiej jako kierunku (specjalności) edukacji uniwersyteckiej, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1, s. 29-33.
 • Maryniarczyk A.: Filozoficzne obrazy człowieka a psychologia, w: Człowiek – Wartości – Sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996, s. 93-113.
 • Nowak M.: Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 232-247.
 • Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999.
 • Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 1998.
 • Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Pilch T.: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2005.
 • Ruziecki M.: System chrześcijańskiego wychowania w relacji do innych systemów, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola: Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Filia w Stalowej Woli 1999, s. 117-140.
 • Rynio A.: Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
 • Smołka E.: O potrzebie realizmu w wychowaniu, w: Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 2005, s. 95-106.
 • Słomka E.: Prof. Dr hab. Teresa Kukołowicz. Rys biograficzny, „Roczniki Nauk Społecznych” 34(1996), z. 2, s. 7-10.
 • Sztobryn S., Śliwerski B.: Wstęp, w: Idee pedagogiki filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003, s. 3-8.
 • Śliwerski B.: W odpowiedzi Zbigniewowi Barcińskiemu na jego uwagi odnośnie do mojej książki „Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu”, „Katecheta” 2008, nr 9, s. 56-65.
 • Truchlińska B.: Filozoficzne tradycje myślenia o osobie i osobowości. Personalizm polski, w: Człowiek – Wartości – Sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996, s. 321-342.
 • Wołoszyn S.: Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 133-154.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f52e0e4a-ad89-4031-9549-9bafa7bfbd81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.