PL EN


Journal
2017 | 9 | 209-216
Article title

Dokumenty Archiwum UAM dotyczące doc. Adama Tomaszewskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Documents from the Poznan University (UAM) regarding Adam Tomaszewski
Languages of publication
PL
Abstracts
Journal
Year
Volume
9
Pages
209-216
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Polskiej
References
 • Grot, Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919–1969, red. Z. Grot, Poznań 1972.
 • Banks D. (1996), Moje wspomnienie o ojcu, Adamie Tomaszewskim, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. I, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 7–12.
 • Kaczmarek L. (1957), Adam Tomaszewski (1895–1945), „Biuletyn Fonograficzny”, 2, s. 11–26.
 • Lewaszkiewicz T., Adam Tomaszewski (1895–1945), [w:] Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), red. S. Wysłouch, S. Karolak, B. Judkowiak, A. Piotrowicz, t. 1, Poznań (w druku).
 • Nitsch K. (1947), Trzej zamordowani przez Niemców poznańscy lingwiści, „Język Polski”, r. XXVII, s. 129–135.
 • Skład uniwersytetu w roku akademickim 1919/20, Poznań 1920.
 • Skład uniwersytetu w roku akademickim 1920/21, Poznań 1921.
 • Skład uniwersytetu w roku akademickim 1921/22, Poznań 1922.
 • Sobierajski Z. (1996), Profesor Adam Tomaszewski jako nauczyciel i dialektolog (1895–1945), [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. I, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 13–20.
 • Tomaszewski A. (1922), Z fonetyki proklityk w języku polskim i połabskim, „Slavia Occidentalis”, II, s. 137–157.
 • Tomaszewski A. (1930), Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków.
 • Tomaszewski A. (1935), Mowa tzw. Mazurów wieleńskich, „Slavia Occidentalis”, XIV, s. 45–176.
 • Zbiory archiwalne Archiwum UAM, sygn.: 103a/T40, 103b/3166, 153/141, 15A/1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f530180c-dd20-427e-a2b9-e7f67f1ac561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.