PL EN


2019 | 2 | 60-63
Article title

Znieczulenie zewnątrzoponowe w porodzie drogami natury a urazy okołoporodowe narządu rodnego - charakterystyka porównawcza.

Content
Title variants
EN
Epidural anesthesia in vaginal birth and perinatal injuries – comparative characteristics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. W okresie ostatnich 9 lat wzrosła dostępność znieczulenia zewnątrzoponowego stosowanego podczas porodu drogami natury. Mimo iż jest to jedna z najskuteczniejszych metod łagodzenia bólu porodowego, wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań.
EN
Background. Over the last ten years, the availability of epidural anesthesia used during delivery has increased. Although it is one of the most effective methods of relieving delivery pain, it is associated with the possibility of complications.
Year
Issue
2
Pages
60-63
Physical description
Dates
published
2019-03-21
Contributors
 • Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny (studentka kierunku Położnictwo)
 • Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
author
 • Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny (studentka kierunku Położnictwo)
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Klejewski A, Urbaniak T, Pisarska-Krawczyk M, i wsp. Stopień odczuwania bólu w zależności od stosowanych metod jego łagodzenia. Prz Lek 2012; 69(10): 1026–1030.
 • 2. Majchrzak M, Mika M, Gałązka I, i wsp. Sposoby łagodzenia bólu porodowego w doświadczeniu położnic. Zdrowie i Dobrostan 2014; 2: 91–99.
 • 3. Sulima M, Golnik E. Alternatywne metody łagodzenia bólu porodowego. EJMT 2013; 1(1): 32–38.
 • 4. Chutkowski R, Wódarski B, Malec-Milewska M. Metody i organizacja analgezji porodu – doświadczenia własne. Ból 2016; 16(2): 7–15.
 • 5. Furmanik J. Analgezja zewnątrzoponowa porodu w Polsce w 2009 roku. Anest Intens Ter 2013; 45(2): 149–152.
 • 6. Ministerstwo Zdrowia. Standardy łagodzenia bólu porodowego. Dostępny na URL: /zdrowie/standardy-lagodzenia-bolu-porodowego [cyt. 13.08.2018].
 • 7. Mayzner-Zawadzka E, Kruszyński Z, Gaca M, i wsp. Analgezja zewnątrzoponowa porodu – wytyczne. 2010: 1–8. Dostępny na URL: justpaste.it/znieczulenieporoduwytyczne.
 • 8. Hawkins JL. Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu. N Engl J Med 2010; 362: 1503–1510.
 • 9. Weigl W, Szymusik I, Borowska-Solonynko A, i wsp. Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na poród. Ginekol Pol 2010; 81: 41–45.
 • 10. Malinowska-Polubiec A, Kna G, Czajkowski K, i wsp. Okołoporodowe urazy dróg rodnych. Perinatol Neonatol Ginekol 2009; 2(3): 195–202.
 • 11. Czajkowski K. Poród patologiczny. W: Bręborowicz GH, red. Położnictwo i ginekologia. T. 1 Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 388–393.
 • 12. Perez-Botella M, Garcia-Lausin L, Duran X, et al. Relation between epidural analgesia and severe perineal laceration in childbearing women in Catalonia. Midwifery 2018; 70: 76–83.
 • 13. Carroll TG, Engelken M, Mosier MC, et al. Epidural analgesia and severe perineal laceration in a community-based obstetric practice. J Am Board Fam Pract 2003; 16: 1–6.
 • 14. Bodner-Adler B, Bodner K, Kimberger O, et al. The effect of epidural analgesia on obstetric lacerations and neonatal outcome during spontaneous vaginal delivery. Arch Gynecol Obstet 2003; 267: 130–133.
 • 15. Loewenberg-Weisband Y, Grisaru-Granovsky S, Ioscovich A, et al. Epidural analgesia and severe perineal tears: a literature review and large cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med 2014; 27: 1864–1869.
 • 16. Myrick TG, Sandri KJ. Epidural analgesia and any vaginal laceration. J Am Board Fam Med 2018; 31(5): 768–773.
 • 17. MacDougall M, Waugh J, Morland D. Epidural analgesia may be protective against third and fourth degree perineal trauma. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011; 96(Suppl. 1): Fa75, doi: http://dx.doi. org/10.1136/archdischild.2011.300162.2.
 • 18. Landy HJ, Laughon SK, Bailit J, et al. Characteristics associated with severe perineal and cervical lacerations during vaginal delivery. Obstet Gynecol 2011; 117(3): 627–635.
 • 19. Pakuła D, Fras P, Sosnowski D, i wsp. Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na długość II okresu porodu oraz częstość wykonywania. Perinatol Neonatol Ginekol 2013; 6(4): 229–234.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f53225fd-f1d4-4857-8295-e793464097cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.