PL EN


2018 | 14 | 75-94
Article title

Rękopis Wojnicza jako jedna z największych nierozwikłanych zagadek lingwistycznych –kwestie związane z ustaleniem języka tekstu

Title variants
EN
The Voynich manuscript as one of the greatest linguistic enigmas – an analysis of the text language
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rękopis Wojnicza należy bez wątpienia do kręgu najbardziej tajemniczych średniowiecznych manuskryptów. Dotychczas zarówno autor tekstu, język, w którym go sporządzono, oraz system zastosowanego pisma wciąż pozostają nieznane, pomimo wielkiego wysiłku badawczego włożonego przez wielu światowej sławy kryptoanalityków i kryptologów. Według jednej z najbardziej popularnych hipotez dotyczących rękopisu Wojnicza miał on zostać sporządzony w pewnym nieznanym języku, być może pochodzącym z obszaru dalekiego wschodu Azji, za pomocą specjalnego, wymyślonego w tym celu alfabetu. W artykule autorzy proponują zastosowanie oryginalnej metody pozwalającej na identyfikację języka tekstu, ewentualnie grupy językowej, do której manuskrypt Wojnicza mógłby należeć. Bazując na dotychczasowych osiągnięciach należy stwierdzić, że rękopis Wojnicza z całą pewnością nie został sporządzony w żadnym języku należącym do indoeuropejskiej rodziny językowej.
EN
The Voynich manuscript is one of the greatest mysteries of the medieval handwritten books. Until now the author, the language of the text, and the system of writing still remain unknown, despite of a considerable effort of numerous world-renowned cryptanalysts and cryptographers. According to one of the most popular hypotheses concerning the character of the Voynich manuscript, it was written in some unknown language, perhaps originating in the far east Asia, with the use of a special alphabet, which was invented by its author. In the paper the authors propose a method that could be useful to identify the language group or language family to which the language of the Voynich manuscript can belong. Based on the results, which have been obtained so far, the author draws the conclusion that it can be assumed that the Voynich manuscript was not written in any Indo-European language.
Year
Issue
14
Pages
75-94
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Informatyki Stosowanej
References
 • Bednarczuk L., Języki indoeuropejskie, , Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
 • Warszawa 1986.
 • Bennett P.R., Gramatyka porównawcza języków semickich, Wydawnictwo Akademickie
 • DIALOG, Warszawa 2008.
 • Bonfante L., Język etruski, Wydawnictwo RTW, Warszawa 1998.
 • Gajer M., Wyspecjalizowany system automatycznego przekładu zrealizowany
 • metodą wzorców translacyjnych, Wydawnictwa AGH Kraków 2011.
 • Guy J., Statistical properties of two folios of the Voynich manuscript, „Cryptologia”
 • 1991, vol. 15.
 • Jaśkiewicz, G., Analysis of letter frequency distribution in the Voynich manuscript,
 • Proceedings of the International Workshop CS&P, Pułtusk 2011.
 • Karbowski M., Podstawy kryptografii, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
 • Künstler M.J., Języki chińskie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa
 • 2000.
 • Landini G. (2001), Evidence of linguistic structure in the Voynich manuscript
 • using spectral analysis, „Cryptologia” 2001, vol. 25.
 • Landini G., Zandbergen R., A well-kept secret of medieval science: the Voynich
 • manuscript, „Aesculapius” 1998.
 • Levitov L., Solution of the Voynich manuscript: A liturgical manual for the
 • endura rite of the Cathari heresy, the cult of Isis, Aegean Park Press 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f533e7fe-d152-494f-a834-4c1aa106b6f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.