PL EN


2019 | 2(56) | 45-55
Article title

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – historia i charakterystyka

Authors
Content
Title variants
EN
The Library of Academy of Fine Arts in Katowice: history and description
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zarysowana została historia Biblioteki ASP w Katowicach, od czasów powstania jej zalążka, czyli Biblioteki Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych po Bibliotekę Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Przedstawiono specyfikę biblioteki jako jednostki w strukturze uczelni artystycznej. Nakreślono obraz środowiska czytelniczego oraz rodzaj usług adresownych do jej użytkowników. Prześledzono rozwój infrastruktury biblioteki, który miał niebagatelne znaczenie w zwiększaniu atrakcyjności biblioteki. Podnoszenie standardów bibliotecznych przekształciło i rozwinęło funkcje biblioteki, która służy czytelnikom nie tylko jako miejsce ich pracy indywidualnej, ale staje się też miejscem spotkań oraz wymiany poglądów.
EN
The article outlines the history of the Library of the Academy of Fine Arts in Katowice, from the time of its creation – the collection of books of the State School of Fine Arts – to the library of the Academy of Fine Arts in Katowice. The specificity of the library as a unit within the art school is presented. The picture of the reading environment and the type of services that attract patrons is outlined. The development of the library infrastructure, which has been of great importance in increasing the appeal of the library, was traced. Raising its standards has transformed and developed the functions of the library, which not only serves readers for the purpose of their own work, but is also a place for meetings and exchange of views.
Contributors
author
  • Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
References
  • Grabowski, T. (red.). (1997). 50-lecie Wydziału Grafiki Filii w Katowicach 1947-1997. Katowice: Katowicki Wydział Grafiki Filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • Głazek, D. (2007). Trwanie i zmiana. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 1947-2007. W: M. Juda (red.), Od grafiki propagandowej do Ronda Sztuki (s. 7-28). Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
  • Juda, M. (red.). (2007). Od grafiki propagandowej do Ronda Sztuki. Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
  • Juda, M., Romaniuk, A. (red.). (2008). Koszarowa 17. Grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
  • Lazar, J. (1980). Materiały do raportu: Biblioteka. Maszynopis przechowywany w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
  • Rykała J., Kowalski, A. (red.). (2007). Dąbrówki 9. Wokół malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
  • Więckowska-Lazar, J., Rak, A. (1972). Dzieje Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 8, 27-43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5360eec-f42d-4f09-a8e0-62a6a2095a7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.