PL EN


2015 | 62 | 11: Katechetyka | 65-78
Article title

Katecheza przygotowująca do Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Lwowskiej w opinii katechetów

Authors
Title variants
EN
Catechesis Preparing for First Holy Communion in the Archidioecese of Lviv in the Opinion of Katechist
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na nieustannie zmieniające się uwarunkowania kulturowe dzisiejszego świata także działalność Kościoła wymaga systematycznej odnowy. Dlatego wciąż tworzone są nowe strategie pastoralne. W odniesieniu do katechezy przejawia się to w tworzeniu nowych założeń programowych i praktycznych narzędzi przeznaczonych do edukacji religijnej. Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie, świadomy współczesnych wyzwań, próbuje aktualnie wypracować założenia, którymi mogłaby się kierować katecheza adresowana do dzieci i młodzieży. Przychodząc z pomocą temu dziełu przeprowadzono badania empiryczne wśród katechetów archidiecezji lwowskiej. Niniejszy artykuł zawiera analizę wyników tych badań. Dotyczą one ram organizacyjnych katechezy, jej treści i metod, a także perspektyw rozwoju katechezy.
EN
Cultural factors of today's world are constantly changing. That is why the activity of the Church demands a systematic renewal and some new pastoral strategies are created. With regard to catechesis this is revealed in creating of new curriculum guidelines and practical tools for religious education. The Roman Catholic Church in Ukraine, conscious of contemporary challenges, is currently trying to develop assumptions for catechesis of children and young people. For this reason, empirical research have been conducted amongst catechists of the Archdiocese of Lviv. This article contains analysis of the results of this survey. They relate to organizational framework of catechesis, its content and methods as well as the development prospects of the catechesis of children preparing for First Holy Communion.
Contributors
 • Katedra Teologii Pastoralnej KUL
References
 • Barciński Z., Kiciński A., Zając M.: Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Lublin−Hannover−Katowice 2006.
 • Biłonożko E.: Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie). „Studia Politologica Ucraino-Polona” 3:2013 s. 100-105.
 • Budyn S., Kiciński A., Zając M.: Spotkanie z Jezusem. Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii świętej. Vorbereitung zur I Heiligen Kommunion in der polnischen und deutschen Sprache. Lublin−Hannover−Katowice 2006.
 • Kiciński A.: Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. „Ateneum Kapłańskie” 143:2004 nr 573 s. 227-237.
 • Mąkosa P.: Advantages and disadvantages of digital education. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2013 nr 2 s. 21-31.
 • Mąkosa P.: Teoretyczne założenia katechezy przygotowującej do bierzmowania w Kościele katolickim obrządku łacińskiego na Ukrainie. „Studia Leopoliensia” 7:2014 s. 185-195.
 • Mąkosa P.: Współpraca Sekcji Katechetyki KUL z Instytutem Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 11 s. 231-232.
 • Modzelewska B., Osadczy W.: Lwowska archidiecezja katolicka. W: Encyklopedia Katolicka. T. 11. Lublin 2006.
 • Na spotkanie z Jezusem. Przygotowanie do sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Red. R. Lis. Lublin 2009.
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania. Warszawa 2013.
 • Przyjdź Jezu: mały katechizm: przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Warszawa 1993.
 • Przyjdź Panie Jezu. Mój katechizm. Red. E. Materski, N. Hekker. Warszawa 1983.
 • Przyjmujemy Pana Jezusa. Red. W. Kubik. Kraków 2013.
 • Siewiora J.: Między monologiem a dialogiem edukacyjnym. Studium porównawcze katechezy w Polsce i na Ukrainie. Tarnów 2013.
 • Szpet J.: Dydaktyka katechezy. Poznań 1999.
 • Władyczenko L.: Współczesna działalność Kościoła katolickiego na Ukrainie w dziedzinie oświaty. „Studia Politologica Ucraino-Polona” 3:2013 s. 289-294.
 • Yeleyko I.: Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie. „Nierówności społeczne a wzrost gospodarki” 2007 nr 11 s. 401-410.
 • Zając M.: Inspiracje metodyczne zmierzające do pogłębienia katechezy pierwszokomunijnej. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin 2006 s. 257-269.
 • Zaleski W.: Nauka Boża, Katechezy. T. 1-2. Poznań 1966.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f54b44f4-713f-4d54-925c-f053e47c5fb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.