PL EN


2012 | 3 | 2 | 72-81
Article title

Polska e-edukacja i światowy e-learning

Content
Title variants
EN
Poland e-education and global e-learning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mechanizm edukacji jest podstawowym procesem w życiu człowieka, który ma ogromny wpływ na jego rozwój. Dzięki olbrzymiemu rozwojowi technologii informacyjnej powoli tradycyjna nauka w murach szkoły zostaje wypierana przez metody nowocześniejsze, do których moŜna z powodzeniem zaliczyć e-nauczanie.
EN
The mechanism of education is a fundamental process in the life of a man who has a huge influence on his development. With the tremendous growth of information technology is slowly learning in traditional school walls is displaced by more modern methods that can successfully include e-learning.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
72-81
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • e-nauczanie, e-edukacja, technologie informacyjne
References
 • Allen I.E., Seaman J. (2007), Online Nation: Five Years of Growth in Online Learning, Sloan Consortium.
 • Carr N. (2003), It Doesn’t Matter, Harvard Business Review.
 • Hilton J. (2007), The Future of Higher Education: Sunrise or Perfect Storm?, EDUCAUSE Review.
 • Juszczyk S. (2000), Rola teleinformatyki w naukach o wychowaniu [w:] Pedagogika i informatyka, red. A. Mitas, Cieszyn.
 • Juszczyk S. (1999), Charakterystyka społeczeństwa informacyjnego, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1.
 • Kubiak M.J. (2000), Wirtualna edukacja, Warszawa.
 • Kwiatkowska I. (2003), Wirtualne uniwersytety, „Edukacja Medialna”, nr 1.
 • Łuszkiewicz J.D. (2003), Kształcenie na odległość – współczesne tendencje oświatowe, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4.
 • Przybylska E. (1999), System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec, Radom.
 • Wielbut W. (2008), Second Wave – jak i dlaczego zmienia się szkolnictwo wyŜsze w Stanach Zjednoczonych, University of Michigan.
 • Wieczorkowski K. (1998), Nauczanie na odległość. Stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Perspektywy edukacji z komputerem, red. B. Siemieniecki, Toruń.
 • Więch A. (2004), Kształcenie na odległość w Niemczech, „Nowa Edukacja Zawodowa”, nr 4.
 • Wegerif R. (2007), Dialogic Education and Technology: Expanding the Space of Learning, University of Exeter, New York.
 • Zborowski J. (1996), Unowocześnienie metod nauczania, Warszawa.
 • http://portal.uw.edu.pl/web/come-community/o-nas
 • http://www.fernuni-hagen.de
 • http://www.come.uw.edu.pl
 • http://www.okno.pw.edu.pl
 • http://www.e-sgh.pl
 • http://www.edukatormedialny.pl
 • http://www.puw.pl
 • http://www.puw.pl
 • http://www.pwsz.kalisz.pl
 • http://www.szkolnictwo.pl/liceum
 • http://www.szkola-online.eu
 • http://www.etwinning.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f54cc407-4b89-417d-a76d-f89e5debd790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.