PL EN


2019 | 62 | 1 (129) | 81-96
Article title

Zwierzęce zaangażowanie najnowszej poezji polskiej

Content
Title variants
EN
Animal Engagement of New Polish Poetry
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article starts with a summary of discussion that erupted after the publication of the Zebrało się śliny anthology with regard to the phenomenon of “engaged poetry.” According to the author, there has emerged a group of poets who directly and actively refer in their works to current discourses, including new animal theories. This “animal” engagement of new Polish poetry is realized within three basic conceptual frameworks: connections with capitalism, analogies between animal exploitation and the patriarchal system, as well as the process of technocratization.
Year
Volume
62
Issue
Pages
81-96
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich, Wydział Polonistyki
References
 • Adams Carol J. (2010), The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory, Con¬tinuum, New York–London.
 • Adams Carol J., Donovan Josephine (1995), Introduction [w:] Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations, Duke UP, Durham.
 • Copeland Marion W. (2015), Literary Animal Studies in 2012: Where We Are, Where We Are Going, „Anthrozoös”, nr 25: 1.
 • Czapliński Przemysław (2009), Polityka literatury, czyli pokazywanie języka [w:] Polityka litera¬tury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Czapliński Przemysław (2017), Sploty, „Teksty drugie”, nr 1.
 • DeMello Margo (2012), Animals and Society: an Introduction to Human-Animal Studies, Co¬lumbia UP, New York.
 • Derrida Jacques (1991), Eating Well or the Calculation of the Subject: An Interview with Jacques Derrida’ [w:] red. E. Cadava, P. Conor, J.L. Nancy, Who Comes after the Subject, Routledge, New York.
 • Derrida Jacques (2008), The Animal that therefore I am, red. M.-L. Mallet, przeł. D. Wills, For¬dham UP, New York.
 • Dunin Kinga (2013), Polityka literatury [w:] red. A. Werner, T. Żukowski, Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, IBL PAN, Warszawa.
 • Dunin Kinga (2016), Śliną o ścianę, http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga¬-dunin-czyta/slina-o-sciane/ [dostęp: 28.05.2018].
 • Fitzgerald Amy J., Taylor Nik (2014), The cultural hegemony of meat and the animal industrial complex [w:] red. N. Taylor, R. Twine, The Rise of Critical Animal Studies. From the Margins to the Centre, Routledge, New York.
 • Góra Konrad (2011), Pokój widzeń, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen¬trum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań.
 • Jarzębowska Gabriela (2018), Retoryka deratyzacji w PRL: od czystki etnicznej i politycznej do czystki gatunkowej, „Teksty Drugie”, nr 2.
 • Jasieński Bruno (1972), Manifest w sprawie krytyki artystycznej [w:] Utwory poetyckie, manifesty, szkice, oprac. E. Balcerzan, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Joy Melanie (2001), From Carnivore to Carnist: Liberating the Language of Meat, „Satya”, nr 18 (2).
 • Kaczmarski Paweł (2016), Egzaltacja i nowe możliwości (o jednym wierszu Szczepana Kopyta), https://archive.is/uZLB6 [dostęp: 28.05.2018].
 • Kopyt Szczepan (2016), z a b i c , Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań.
 • Kopyt Szczepan (2017), wpisy dla klas pracujących, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Pu¬blicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań.
 • Kozicka Dorota (2012), Krytyczne (nie)porządki: studia o współczesnej krytyce literackiej w Pol¬sce, Universitas, Kraków.
 • Kozioł Paweł (2011), Polityka literatury [w:] Przerwane procesy. Szkice o poezji najnowszej, Lam¬pa i Iskra Boża, Warszawa.
 • Literatura zaangażowana — koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja? (2006), red. P. Cieliczka, IBL PAN, Warszawa.
 • Mapping the Ethical Turn: A Reader in Ethics, Culture, and Literary Theory (2001), red. T.F. Da¬vis, K. Womacka, The University of Virginia Press, Charlottesville.
 • McCance Dawne (2013), Critical Animal Studies: An Introduction, State University of New York Press, Albany.
 • Mościcki Paweł (2008), Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Wydawnictwo Krytyki Poli¬tycznej, Warszawa.
 • Nycz Ryszard (2017), Nowa humanistyka w Polsce, „Teksty drugie”, nr 1.
 • Orliński Marcin (2016), Zawiedzeni i wściekli, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6749¬-zawiedzeni-i-wsciekli.html [dostęp: 28.05.2018].
 • Pietrek Kira (2010), Język korzyści, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen¬trum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań.
 • Pietrek Kira (2013), Statystyki, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań.
 • Poeci na nowy wiek (2010), red. R. Honet, Biuro Literackie, Wrocław.
 • Przybyła Wiesław (2011), Kulturowa semantyka motywu zwierząt, „Teksty Drugie”, nr 3.
 • Rancière Jacques (2006), The Ethical Turn of Aesthetics and Politics, „CriticalHorizons”, nr 7:1.
 • Sartre Jean Paul (1968), Czym jest literatura [w:] Czym jest literatura? Wybór szkiców krytyczno¬literackich, wyb. A. Tatarkiewicz, przeł. J. Lalewicz, wstęp T.M. Jaroszewski, PIW, Warszawa.
 • Słynni i świetni. Antologia poetów Wielkopolski debiutujących w latach 1989–2007 (2008), red. M. Gierszewski, S. Kopyt, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań.
 • Stokfiszewski Igor (2009), Zwrot polityczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Topolski Maciej (2016), To wyplujcie. O krytyce poezji zaangażowanej, http://www.biuroliterac-kie.pl/biblioteka/debaty/wyplujcie-o-krytyce-poezji-zaangazowanej/ [dostęp: 28.05.2018].
 • Warkocki Błażej (2016), Mamy swoich poetów (i trzy poetki), http://krytykapolityczna.pl/kultu¬ra/czytaj-dalej/mamy-swoich-poetow-i-trzy-poetki/ [dostęp: 28.05.2018].
 • Warkoczami: antologia nowej poezji (2016), red. S. Głuszak, B. Gula, J. Muelle, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.
 • Wawrzyńczyk Rafał (2016), Druga linia wsparcia, http://www.dwutygodnik.com/artyku¬l/6742-druga-linia-wsparcia.html [dostęp: 28.05.2018].
 • Zebrało się śliny (2016), red. P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, Biuro Literackie, Stronie Śląskie.
 • Zoontologies. The Question of the Animal (2003), red. C. Wolfe, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f55a4c31-6ed5-43fa-b0b9-d6d34665d8ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.