PL EN


2015 | 1(8) | 9-31
Article title

Ordofinanse. W poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Ordofinance. In Search of New Order in Science and Practice of Finance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main goal of the study, taking into account it’s limited framework, is an attempt to present the possibilities of adapting synthetic assumptions and conceptual instruments of German ordoliberalism to contemporary finance, particularly for public finance and banking. The authors have proposed the concept of the so-called: ordofinance without treating it as “only fair” nor a panacea. Ordoliberalism deserves that, that its approach and methodology were the inspiration and became one of the important intellectual basis for the theoretical sciences dealing with various kind of finance.
Year
Issue
Pages
9-31
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bitner, M., Chojna-Duch, E., Grzybowski, M., Kornberger-Sokołowska, E., Supera-Markowska, M., Prawo finansowe. Finanse Publiczne. Tom I, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011.
 • Bonoli, G., Time matters. Post-industrialisation, new social risks and welfare state adaptation in advanced industrial democracies, Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP), Lausanne Switzerland, Paper prepared for presentation at the Congrès des quatres pays, Université de Lausanne, 17–18 November 2005.
 • Brentano, L., Jak należy studjować ekonomję społeczną?, Bibljoteka Koła Prawników St.U.W., Warszawa 1917.
 • Chang, Ha-Joon, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 • Czerwonka, M., Ostaszewski, J., Rzeszutek, M., Walczak, M., W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse, w: Ostaszewski, J., Kosycarz, E. (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza
 • SGH, Warszawa 2014.
 • Dahl, M., Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015.
 • Dembinski, P.H., Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
 • Dembinski, P.H., Beretta S., Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 • Erhard, L., Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa 2012.
 • Finch, J., Twenty-five people at the heart of the meltdown..., http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/26/road-ruin-recession-individuals-economy.
 • Flejterski, S., Gospodarowicz, A. (red.), Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, ZBP, Warszawa 2014.
 • Flejterski, S., Solarz, J.K., Komparatystyka finansów, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2015.
 • Flejterski, S., Metodologia finansów, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Flejterski, S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002.
 • Flejterski, S., Porada-Rochoń, M., The Future of Finance: Lessons from the Crisis for Banks and Enterprises, w: Kołodko, G.W. (red.), Management and Economic Policy for Development, Nova Science Publishers, New York 2014.
 • Gasparski, W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.
 • Grabska, A., Moszyński, M., Pysz, P., Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Instytut Badań Gospodarczych/PTE, Toruń 2014.
 • Guziejewska, B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext, Warszawa 2010.
 • Heffernan, S., Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Hryckiewicz-Gontarczyk, A., Anatomia kryzysów bankowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.
 • Huber, E., Stephens, J. D., Combating Old and New Social Risks, University of North Carolina, Chapel Hill, Revised version of a paper delivered at the 14th International Conference of Europeanists, Palmer House Hilton, March 11–13, 2004.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008.
 • Kasiewicz, S., Kurkliński, L., Szpringer, W., Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, Alterum, Warszawa 2014.
 • Kindleberger, Ch.P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Korenik, D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 • Krzemiński, I. (red.), Liberalizm polski, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2015.
 • Kuhn, T., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 • Mandelbaum, M., The Road to Global Prosperity, Simon & Schuster, New York 2014.
 • Mączyńska, E., Pysz, P. (red.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, PTE, Warszawa 2013.
 • Marcinkowska, M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
 • Nie ma jednej ekonomii (z Ha-Joon Changiem rozmawia Rafał Woś), w: „Dziennik Gazeta Prawna” z 5–7.12.2014.
 • Nikt nie wie, co będzie dalej (z brytyjskim ekonomistą Robertem Skidelskym rozmawia Maciej Nowicki), w: „Dziennik” z 24–25.01.2009.
 • Owsiak, K., O nowe podejście do finansów publicznych – wnioski z kryzysu, w: Moździerz, A., Surówka, K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów, Księga Jubileuszowa prof. zw. dr hab. Stanisława Owsiaka,
 • PWE, Warszawa 2011.
 • Owsiak, S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Owsiak, S., O ewolucji nauki o finansach publicznych. Próba syntezy, Wykład towarzyszący nadaniu S. Owsiakowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Patterson, R., Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku, FRR WP, Warszawa 2002.
 • Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London 2014.
 • Piotrowska-Marczak, K. (red.), Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 • Pysz, P., Grabska, A., Moszyński, M. (red.), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, WN PWN, Warszawa 2014.
 • Ratajczak, M., Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, 2012, nr 3.
 • Soppe, A., Sustainable Corporate Finance, „Journal of Business Ethics”, 2004, no 53.
 • Sztompka, P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Toporowski, J., Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 • Woś, R., Dziecięca choroba liberalizmu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 • Wünsche, H.F., Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft. Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen, Lau-Verlag, Reinbek/Muenchen 2015.
 • Zaleska, M. (red.), Bankowość, CH Beck, Warszawa 2013.
 • Zaleska, M. (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015.
 • Zioło, M., Flejterski, S., Kubicki, R., In Search for Ways to Welfare State. The Impact of Old and New Social Risks on the Fiscal Sustainability in the Visegrad Group Countries, „Estudios CSA”, 2014, vol. 4, no 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f55ae373-989e-4e19-ac7e-9bfd9b7c19be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.