PL EN


2016 | 2(21) | 63-74
Article title

Wybrane przykłady kolekcji dotyczących Polski w zbiorach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie

Content
Title variants
EN
Selected Sources Related to Poland in the Collections of the Library of Congress
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie wybranych dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych związanych z Polską, gromadzonych i udostępnianych w Bibliotece Kongresu USA. Wybrano i opisano dokumenty całkowicie lub częściowo zdigitalizowane i prezentowane na stronach internetowych Biblioteki Kongresu. Scharakteryzowano polonica, takie jak: Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, Księga osób ręcznie zarejestrowanych w polskim konsulacie w Szanghaju, 1934–1941, polskie książki adresowe i telefoniczne oraz przykłady niezależnych publikacji – biuletynów, czasopism, deklaracji, gazet, książek i ulotek – publikowanych w kraju w latach 1976–1990 i znajdujących się w zbiorach Biblioteki Kongresu. Ponadto omówiono wybrane publikacje opracowane i wydane przez tę bibliotekę. W części końcowej artykułu przedstawiono podsumowanie i wnioski.
EN
The aim of this article is to discuss the selected written and non-written documents related to Poland, available in the Library of Congress. The documents that are fully or partially digitized and presented on the website of the Library of Congress have been chosen. The following polonica are characterized: “Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States”, “Ledger listing in handwriting persons registered at the Polish consulate in Shanghai, 1934–1941…, and also Polish address and telephone books, as well as examples of “independent publications”, i.e. newsletters, magazines, declarations, newspapers, books and leaflets published in the country in the years 1976–1990. In addition, a few publications written and published by the library are described. The article ends with a summary and conclusions.
Contributors
References
 • [1] Bachman R.: Overviews of the Collections. The Polish Collections at the Library of Congress. In: The Library of Congress. European Reading Room [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/european/coll/poli.html.
 • [2] Handlowa księga adresowa Polski i Gdańska. In: The Library of Congress. Digital Collection [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.loc.gov/loc.gdc/scd0001.20020613002po.2.
 • [3] Hoskins J.: Visual Arts in Poland. An Annotated Bibliography of Selected Holdings in the Library of Congress [online]. Washington 1993 [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.loc.gov/loc.gdc/scd0001.20100914004vi.1.
 • [4] Ledger listing in handwriting persons registered at the Polish consulate in Shanghai, 1934–1941, on the basis of documents issued by Polish authorities, with Index. Introduction by R. Frackowiak, Index by R.D. Bachman. In: The Library of Congress. European Reading Room [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/european/polref/polrefindex.html.
 • [5] Millie E., Kantorosinski Z.: The Polish Poster. From Young Poland through the Second World War. [online]. Washington 1993 [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.loc.gov/loc.gdc/scd0001.20080317004po.1.
 • [6] Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgowej. Rok 1938/39. In: The Library of Congress. Digital Collection [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.loc.gov/loc.gdc/scd0001.20020611001wa.2.
 • [7] The Independent Press in Poland, 1976–1990. Compiled by Z. Kantorosinski, 1991; updated by W. Kostrzewa-Zorbas, 1995 [et al.]. In: The Library of Congress. European Reading Room [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/european/polpress/indepres1.html.
 • [8] The Library of Congress. European Reading Room [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/european/.
 • [9] The Library of Congress. European Reading Room. Address/Telephone Directories from Poland at the Library of Congress [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/european/phonepo/pophone.html.
 • [10] The Library of Congress. European Reading Room. Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/european/egwinv/index.html.
 • [11] The Library of Congress. Manuscript Reading Room [online]. [Data dostępu: 15.01.2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/rr/mss/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f56749b2-cb3e-4819-86e4-224fd6ad689f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.