PL EN


2016 | 4 (363) | 230-239
Article title

Zachowania konsumentów a nowoczesny marketing na rynku usług transportowych

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer Behaviour and Modern Marketing in the Transport Services Market
RU
Поведение потребителей и современный маркетинг на рынке транспортных услуг
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zachowania konsumentów usług transportowych w XXI wieku. Celem rozważań jest wykazanie specyfiki zachowań usługobiorców usług transportowych w kontekście kształtowania działań i narzędzi nowoczesnego marketingu usług transportowych. Realizując tak sformułowany cel, wykorzystano metody badawcze analizy i syntezy połączonej z logicznym wnioskowaniem. Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowane zachowania konsumentów wywierają wpływ na koncepcję marketingu usług transportowych. Artykuł ma charakter teoretyczny.
EN
The paper discusses the behaviour of twenty-first century consumers, which is related to the transport services market. The objective of the article is to demonstrate the specificity of consumer behaviour in the twenty-first century, including recipients of transport services in the context of shaping actions and tools of transport services marketing. The objective is realised with the use of the following research methods: analysis and synthesis combined with the logical inference. The conducted research shows that the analysed behaviour of twenty-first century consumers influences the concept of transport services marketing. The paper is of the theoretical and conceptual character.
RU
В статье обсудили поведение потребителей транспортных услуг в XXI в. Цель рассуждений – указать специфику поведения пользователей транспортными услугами в контексте формирования действий и инструментов современного маркетинга транспортных услуг. Осуществляя так поставленную цель, использовали исследовательские методы анализа и синтеза вместе с логичным умозаключением. Из проведенных исследований вытекает, что анализаруемое поведение потребителей оказывает влияние на концепцию маркетинга транспортных услуг. Статья имеет теоретический характер.
Year
Issue
Pages
230-239
Physical description
Contributors
author
References
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Górnikiewicz A. (2008), Tworzenie nowoczesnego rynku usług towarowych przewozów kolejowych przez podział zadań, „Logistyka”, nr 6.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. (2013), Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.) (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kędzior Z., Karcz K. (2008), Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000- 2010), CBiE, AE w Katowicach, Katowice.
 • Kacprzak A., Dziewanowska K., Skorek M. (2015), Gospodarka doświadczeń. Perspektywa polskiego konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kos B., Mutwil A. (2009), CRM jako element efektywności współpracy z klientem (w:) Michałowska M. (red.) Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kotler Ph., Setiawan I. (2010) Marketing 3,0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! , MT Biznes, Warszawa.
 • Maison D. (2015), Nowe podejście do badań jakościowych jako konsekwencja zmian w rozumieniu zachowań konsumenta, (w:) Dąbrowska A., Wódkowski A. (red.), Badania marketingowe. Praktyka nauce – nauka praktyce, IBRKK, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Zachodniopomorskiego (2014), Dokument przygotowany przez konsorcjum: „TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.J., Szczecin, http://www.wzp.pl, pdf [dostęp 27.10. 2015].
 • Pluta-Olearnik M. (2013), Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internalizacji, PWE, Warszawa.
 • Romanow P. (2012), Wybrane aspekty partnerstwa strategicznego w transporcie (cz. 2), „Logistyka”, nr 1.
 • Rosa G. (2012a), Koncepcja zarządzania marketingowego, (w:) Rosa G. (red.), Zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rosa G. (2012b), Marketing usług transportowych, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie.
 • Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 710, „Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu”, nr 24.
 • Rosa G. (2012c), Nowoczesne trendy w zarządzaniu marketingowym, (w:) Rosa G. (red.), Zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rosa G. (2015), Konsument na rynku usług transportowych, (w:) Rosa G. (red.), Konsument na rynku usług, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • White Paper European Transport Policy for 2010. Time to Decide. Brief Presentation (2001), September, http://www.ec.europa.eu/transport/.../2001_white_paper/lb com pdf [dostęp: 18.11.2015].
 • White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system (2001), Brussels, 28.3.2011 COM (2011) 144 final. http://www.ec.europa.eu/transport/.../2011_white_paper/white_paper_2011_ia_full_en.pdf [dostęp: 18.11.2015].
 • Wolanin-Jarosz E. (2015), Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym – studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f56852a6-eae7-493a-bf23-653e2c061dda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.