PL EN


2012 | 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju | 41-62
Article title

Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy

Authors
Content
Title variants
EN
Neoliberalism and the World Economic Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie można odnotować nasilającą się debatę wokół aktywnej roli, jaką odegrała neoliberalna ideologia i związana z nią ekonomia w powstawaniu kryzysu. Polaryzacja stanowisk badaczy w tej dziedzinie jest znaczna: począwszy od negacji tej roli, a skończywszy na jej zdecydowanej afirmacji. Celem analizy jest wniesienie wkładu do wspomnianej debaty, zaś hipoteza jest następująca: historyczny rozwój ekonomii głównego nurtu i jej wpływu na gospodarkę w znacznym stopniu zdeterminował wybuch kryzysu na wielką skalę. W analizie dokonuję wglądu w niektóre aspekty metodologii ekonomii zarówno ortodoksyjnej, jak i heterodoksyjnej, formułując własne stanowisko na podstawie znaczącej literatury. Krytyka tradycyjnego paradygmatu oraz przegląd innowacyjnych nurtów badań nie wskazują jednak prostej drogi do nowego paradygmatu, co nakazuje patrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem zwłaszcza w odniesieniu do aplikacyjnych walorów teorii ekonomii.
EN
An active role of the neoliberal ideology as well as of the neoclassical economics, connected with the former, in creating global crises is subject to the current debate. One can notice the growing diversification of contributors representing the followers or the critics as far as the above-mentioned role is concerned. The study is aimed at contributing to the wide-spreading debate and the author puts forward a clear thesis: historical development of both the mainstream economics and the economics utility in practice heavily affected the post 2008 global crises. The analysis contains insight into selected aspects of the methodology of both the orthodox and the heterodox economics. A brief overview of the recent literature results in the author’s pessimistic reflection: the extended criticism of the mainstream as well as the investigation of the modern findings are unlikely to create foundation of a new paradigm, competitive to orthodox one.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
References
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000
 • Becker G. S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990
 • Bruni L. i Sugden R., The Road not Taken: How Psychology was Removed From Economics, and How it Might be Brought Back. “The Economic Journal” 2007, No. 117(516)
 • Claessens S., Dell’Ariccia G., Igan D. i Laeven L., Lessons and Policy Implications from the Global Financial Crises. “IMF Working Paper” 2010, WP/10/44
 • Colander D., Goldberg M., Haas A. et al., The Financial Crises and the Systematic Failure of the Economics Profession. “Critical Review” 2009, No. 21(2)
 • Coyle D., Soulful Science. What Economists Really Do and Why IT Matters. Princeton University Press, Princeton 2007
 • Eisenstadt S. N., Modernization, w: Krieger J. (red.), The Oxford Companion to Politics of the World. Oxford University Press, Oxford 2001
 • Fiedor B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. „Ekonomista” 2010, nr 4
 • Fischer S., Capital Account Liberalization and the Role of the IMF, w: Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility? “Essays in International Finance” 1998, No. 207, Princeton University, Princeton 1998
 • Furubotn E. G. i Richter R., Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000
 • Greenwald B. i Stiglitz J. E., Helping Infant Economies Grow. Foundations of Trade Policies for Developing Countries. “American Economic Review” 2006, No. 96(2)
 • Hardt Ł., Criticizing the Critique. Some Methodological Insights into the Debate on the State of Economic Theory in the Face of the Post 2008 Crises. “Bank i Kredyt” 2010, nr 41(4)
 • Harvey D. , A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, Oxford 2005
 • Hayek F. A., Liberalism, w: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Routledge & Keagan Paul, London 1982
 • Kołodko G. W., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy. „Ekonomista” 2010, nr 1
 • Koronowski A., Polityka pieniężna a kryzysy finansowe. „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 10
 • Krugman P., The Conscience of a Liberal. Norton, New York 2007
 • Lawson T., The Current Economic Crises: Its Nature and the Course of Academic Economics. “Cambridge Journal of Economics” 2009, No. 33(4)
 • Laeven L. i Valencia F., Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly. “IMF Working Paper” 2010, WP/10/146
 • Lucas R. E., Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?. “American Economic Review” 1990, No. 80(2)
 • Mäki U., The One World and Many Theories, w: Salant A. i Scrapenti E. (red.), Pluralism in Economics. New Perspectives in History and Methodology. Edwar Elgar, Cheltenham 1997
 • Morawski W., Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 • Reisen H. i Soto M., Which Types of Capital Inflows Foster Developing-Country Growth?. “International Finance” 2001, No. 4(1)
 • Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA. “Ekonomista” 2009, nr 3
 • Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring-globalne nierównowagi polityka pieniężna. Difin SA, Warszawa 2007
 • Sławiński A., Banki centralne a globalizacja, w: Małecki W. (red.), Globalizacja rynków finansowych – implikacje dla Polski. Vizja Press & IT, Warszawa 2007
 • Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie. Difin SA, Warszawa 2009
 • Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego. „Bank i Kredyt” 2009, nr 40 (4)
 • Taylor J. B., Getting Off Track. How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged, and Worsened the Financial Crises. Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford 2009
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? „Ekonomista” 2008, nr 1
 • Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, „Ekonomista” 2009, nr 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f56b36af-2c52-472f-ab55-0ef41cd6e33d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.