PL EN


2017 | 15 | 350-359
Article title

Założenia projektu badawczego pt.: „Opracowanie katalogów XIX-wiecznych druków. wydanych na emigracji i ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego” oraz związana z nim integracja środowiska bibliotekarskiego

Content
Title variants
EN
The assumptions of the research project “Describing the cataloguesof the 19th century prints published in emigration and on Polish land from thecollection of the Polish Library in Paris and The Historical and Literary Society" and the connected integration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the assumptions of the research project entitled “Describing the catalogues of the 19th century prints published in emigration and on Polish land from the collection of the Polish Library in Paris and The Historical and Literary Society”. It presents the methodology of studying the materials (VTLS/Virtua) and the specifics of the collection of the Polish Library in Paris. The realisation of the project is an opportunity to exchange experiences between the employees of different institutions taking part in the project. The workshop of the librarians of the PAU and PAN, Ossolineum and the Jagiellonian Library are characterized with local otherness, and due to this cooperation it is possible to broaden the skills and qualifications and share the knowledge. The integration of the community is being made in several aspects - scientific, professional and social.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska
 • Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
References
 • Biblioteka Polska w Paryżu [dostęp 25.08.2016] http://193.0.122.72/cgi-bin//makwww.exe?BM=1
 • Biliński, L. Biblioteka Polska nad Sekwaną, Warszawa 2009.
 • Dla Polski [dostęp, 31.08. 2016] http://archiwum.dlapolski.pl/informacje/Czytaj-art-1056.html
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o przyznanych w latach 2011–2012 środkach finansowych na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b7b032174b719f9e04ef370b55a9824d.pdf [dostęp, 19.09.16]
 • Lubicz-Zaleski, K. P. Towarzystwo-Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu [w:] Towarzystwo Historyczno-Literackie, Biblioteka Polska w Paryżu: zarys historii i prezentacja zbiorów, Paryż-Warszawa 2014.
 • Pezda, J. Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, Kraków 2013.
 • Pezda, J. Krótka historia Biblioteki Polskie w Paryżu [maszynopis].
 • Polskie instytucje za granicą, przewodnik po zbiorach archiwalnych, oprac. Krochmal, A. Warszawa 2004.
 • Unesco [dostęp 24.08.2016] http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacja/pamiec-swiata/polskie-obiekty-na-liscie-pamieci-swiata/
 • Wagner, A. By chronić i zdobić: o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu, Paryż-Toruń 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f56bc432-47f8-4dee-bbef-904365260723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.