PL EN


2012 | 4 | 111-136
Article title

Rynek pracy i edukacji w krajach Afryki Północnej

Content
Title variants
EN
The labor market and education in the countries of North Africa
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka rynku pracy i edukacji w krajach Afryki Północnej, a w szczególności kwestie dotyczące kształcenia zawodowego. Celem pracy jest przedstawienie etapów rozwoju tego segmentu edukacji, wskazanie miejsca kształcenia zawodowego w systemie szkolnictwa oraz zbadanie jego znaczenia dla rynków pracy w krajach Afryki Północnej, a także analiza perspektyw zmian systemowych. Sprostanie wyzwaniom w dziedzinie edukacji wymaga wprowadzenia nowych instrumentów i metod pracy, przede wszystkim rozwinięcia współpracy administracji publicznej i sektora prywatnego. Dlatego też najwięcej miejsca poświęcono zbadaniu możliwości wspólnego zaangażowania instytucji państwowych i m.in. stowarzyszeń gospodarczych w działania na rzecz kształcenia zawodowego i promocji zatrudnienia.
EN
The subject of this article is the issue of labor market and education in the countries of North Africa and in particular issues related to vocational education. The aim is to present the stages of development of this segment of education, an indication of vocational education in the education system, to examine its implications for the labor markets of countries in North Africa and the prospects for systemic change. Meeting the challenges in this field requires the introduction of new instruments and methods of work and in particular the development of cooperation between public administration and the private sector. Therefore, the most space is devoted to exploring the possibility of joint commitment of state institutions and the business associations in the field of vocational training and employment promotion.
Year
Issue
4
Pages
111-136
Physical description
Contributors
 • Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
References
 • Acedo C., Case Studies in Secendary Education Reform, American Institutes for Research, 2002,
 • Adamczyk A., Dutkiewicz W. (red.), Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2000, s. 22, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane/17_ksztalcenie_ustawiczne/13-Dabrowska.pdf, 10.12.2012
 • Akkari A., Education in the Middle East and North Africa: The Current Situation and Future Challenges, "International Education Journal" vol 5, no 2, 2004
 • Aubert J. E., Reiffers J. L., Knowledge Economies in the Middle East and North Africa Toward New Development Strategies, The World Bank, Washington, D.C., 2003
 • Djeflat A., National Systems of Innovation in the MENA Region, Washington, D.C. World Bank, 2002
 • Education in the Middle East and North Africa: A strategy towards learning for development, Washington, DC: The World Bank 1999
 • Eeghen W. , Education and Economic Growth in Middle East and North Africa, 2000, http://ww.worldbank.org/wbi/mdf/mdf1/edecmen.htm
 • Entrepreneurship education and training in the Mediterranean region Lessons learned and new perspectives, European Training Foundation, 2010
 • Mayen G. Skjolstrup K. A. K-A, Vocational schools in transition: dead-end streets or the gate to prosperity? Key elements for the development of local human resource development providers, ETF Yearbook 2007
 • Mayen G., Cooperation between education systems, business and other stakeholders in the Mediterranean countries: phenomena in slow development, "AlmaLaurea Working Papers Series", Bologna 2011
 • Quality and quality assurance in technical and vocational education and training, MEDA-ETE Regional Project, European Training Foundation, 2008
 • Page J., Structural Reforms in the Middle East and North Africa., in: Cornelius P. and Schwab K., (eds.), Arab World Competitiveness Report 2002–2003. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2004. 18 Skills for Employability of Workers and Productivity of Enterprises in Arab States, International Labour Organization, Arab Forum on Development and Employment Doha, Qatar 15–16 November 2008
 • Rapport d’inventaire national sur la qualité et l’assurance qualité dans l’enseignement technique et la formation professionnelle’, ETF October 2007, Moroccan Ministry of Employment and Vocational Training, 200
 • Reforming Technical Vocational Education and Training in the Middle East and North Africa, Experiences and Challenges, European Training Foundation, The World Bank 2005
 • Sultana R. G., Watts A. G., Comparative Analyses – Career Guidance in the Mediterranean Region, European Training Foundation, Turin, 2007
 • The Road Not Traveled: Education, Reform in the MENA Region, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2007
 • Tunisia, Self-Assessment Summary, Torino Process, Tunisian Republic Ministry of Vocational Training and Employment European Training Foundation, 2010
 • UNESCO, 2010, Science report 2010, Paris
 • Zaimeche S. E, Algeria, Morocco and Tunisia: Recent social change and future prospects, “Middle Eastern Studies”, no. 33, 1994
 • Zdanowski J., Świat arabski – dramat zacofania i poniżenia, „CXO. Magazyn kadry zarządzającej”, nr 7/2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f56ee6f0-38a3-4574-8558-4f5dc9a4eda2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.