PL EN


2010 | 70 | 194-207
Article title

Między nostalgią a melancholią. Videoperformance Józefa Robakowskiego "Z mojego okna" – proba rekonstrukcji i analizy

Title variants
EN
Between Nostalgia and Melancholia. The analysis and reconstruction of józef Robakowski's videoperformance "From my Window"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor rekonstruuje konceptualną akcję performance Józefa Robakowskiego, będącą genezą filmu "Z mojego okna". Traktując przyłożoną do szyby okiennej kamerę wideo jako rekwizyt w performance, Robakowski badał relacje indywidualnego podmiotu i świata zewnętrznego. W filmie z 1999 roku obrazy rejestrowane w ciągu dwudziestu jeden lat posłużyły Robakowskiemu do zilustrowania wymyślonej przez siebie nostalgicznej opowieści zapełnionej postaciami i zdarzeniami z pamięci zbiorowej okresu PRL i wczesnej III RP. Jednocześnie, sugerując swoją manipulację, Robakowski narzuca widzowi filmu krytyczny stosunek do proponowanej wizji historii. Zdaniem Świdzińskiego, videoperformance traktujący o relacjach podmiotu z czasem naznaczony jest rozszczepieniem między nostalgią a melancholią. Pozycja ta odtwarza kondycję ludzkiego podmiotu usytuowanego zawsze „pomiędzy”.
EN
The author reconstructs the conceptual aspect of Jozef Robakowski’s performance, which is the genesis of the film "From My Window". Through treating a film camera set against a window as a prop in the performance, Robakowski analyzed the relationship between individual subject and the external world. In the movie made in 1999, material filmed over 21 years was used by Robakowski in order to illustrate a fictional, nostalgic account full of persons and events from the socialist period of Poland and the early 3rd Polish Republic. At the same time, by hinting at the manipulation, Robakowski forces the viewer to be critical towards the proposed versions of history. According to Świdzinski, the video-performance dealing with the relations of the subject with the outside world is marked by the division between nostalgia and melancholia. This reflects the condition of the human subject as a being always situated “in between”.
Year
Issue
70
Pages
194-207
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5772ddd-6591-432d-aa75-49ae43538b56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.