PL EN


2014 | 21 | 279-290
Article title

Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w odpowiedzi na wydarzenia uznawane za cuda w latach 1946–1953

Authors
Title variants
EN
Activities of communist security structures in response to the events considered miracles in the years 1946-1953
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The communist authority in Poland monitored events identified in the category of miracles, regardless of whether they were recognized by the Catholic Church as miracles or not. The Ministry of Public Security saw these phenomena as an active method of hostile activities on the part of the clergy.The repression of people who disseminated information about such events started at the end of 1948 started. All forms of MPS activities – creation of groups of secret informants, psychic pressure, brutal pacification meetings, arrests and questionings – were used. There were also cases of people who disseminated information about the miracles been placed in psychiatric hospitals. Preserved documents of the MPS are not proof of the truth of miracles, but they do form evidence of the destructive will by the Communists towards all expressions of religiosity.
Year
Volume
21
Pages
279-290
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Jarosz D., Pasztor M., W krzywym zwierciadle: polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949-1956, Warszawa 1995.
 • Jarosz D., Pasztor M., W krzywym zwierciadle: polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949-1956, Warszawa 1995.
 • Lisowski J., Cud Lubelski, łzy, obraz, wydarzenia, Lublin 1995.
 • Main I., Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989), Warszawa 2004.
 • Paczkowski A. (opr.), Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. Część II. Lata 1948-1949, Warszawa 1996.
 • Przytuła A., Cud lubelski 1949. Łzy, nadzieje, represje, Lublin 1999.
 • Rudnicki K., Cuda i objawienia w Polsce, Warszawa 1990.
 • Szulc P., Jak „cud lubelski” przyjęto na Pomorzu Zachodnim? w: Kochanowska J. (red.), Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008 r., Szczecin 2009.
 • Świeżyński A., „Aspekt empiryczny zdarzeń cudownych jako przedmiot filozofii przyrody”, w: Filozofia przyrody współcześnie, Kuszak-Bytniewska M., Łukasik A. (red.), , Kraków 2010.
 • Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
 • Ziółek J., Przytuła A. (opr.), Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, Lublin 1999.
 • Żaryn J., Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f581afc9-8cff-42fd-8256-a0dfe348956d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.