PL EN


2012 | 7 | 1 | 27-39
Article title

Macroeconomic Conditions of Economic and Organisational Changes in Polish Dairy Farms in the Period 1989-2009

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
n the period 1989-2009, the Polish economy and milk sector experienced profound changes. After the collapse of milk production and milk collection in the period 1990-1995, milk production and milk processing began to recover. The price competitiveness of milk in comparison to other agricultural products began to improve (2005 was the most favourable period in this respect). The greatest influence on the process of changes in dairy farms was exerted by dairies, mainly through milk price calculation methods.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
27-39
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
 • Department of Economics and Organisation of Enterprises, Warsaw University of Life Sciences in Warsaw
References
 • Lex o Wolters Kluwer Polska, http://www.lex.com.pl/serwis/mp/2009/0112.htm
 • Malak-Rawlikowska A., Milczarek- Andrzejewska D., Fałkowski J. 2007. Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce - przyczyny i skutki. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 94(1).
 • Niewęgłowska A. 1996. Koncepcja "zarządzania przez jakość" na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pątnicy. MA thesis.
 • Parzonko A. 1996. Analiza spółdzielczości mleczarskiej na terenie województwa białostockiego na przykładzie spółdzielni mleczarskiej "Bielmlek" w Bielsku Podlaskim. MA thesis.
 • Rynek mleka - stan i perspektywy. Analizy rynkowe 1999-2009. IERiGŻ, Warszawa.
 • Statistical yearbook of agriculture and rural areas. Warszawa 2005, 2008.
 • Statistical yearbook of agriculture. Warszawa 1998, 2001.
 • Seremak-Bulge J. 2005. Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Program Wieloletni 21/2005. IERiGŻ, Warszawa.
 • Sych-Winiarek J. 2007. Rynek mleka w roku 2007. Biuletyn Informacyjny ARR, 11.
 • Sych-Winiarek J. 2009. Krajowy rynek mleka 2008/2009. Biuletyn Informacyjny ARR, 5.
 • Tomczak F. 1994. Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Wydawnictwo SGH, Warszawa
 • Woś A. 2002. Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 • Woś A. 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 • Ziętara W. 2009. Model polskiego rolnictwa - wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty naukowe SGGW -Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5895d2d-bcf9-4e7b-9a7e-2f3aa3c212d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.