PL EN


Journal
2012 | 34 | 136-153
Article title

Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia?

Content
Title variants
EN
How to understand the medical conscience clause?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy tekst nawiązuje do internetowej dyskusji pt. „Jakich świadczeń medycznych wolno odmówić ze względów moralnych?“, przeprowadzonej w listopadzie 2012 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Dotyczy on medycznej klauzuli sumienia (MKS) - czyli normy, na mocy której pracownik opieki zdrowotnej w określonych warunkach ma prawo odstąpić od wykonania świadczeń medycznych akceptowanych przez prawo, ale niezgodnych z jego sumieniem - i podejmuje trzy główne kwestie związane z jej właściwym rozumieniem: (I) Jak w kontekście MKS rozumieć świadczenia prawnie akceptowane? (II) Jak w kontekście MKS rozumieć samo sumienie oraz świadczenia niezgodne z sumieniem? (III) Jak rozumieć warunki, które musi spełnić pracownik, sprzeciwiający się wykonaniu pewnego świadczenia, aby móc usprawiedliwić swój sprzeciw przez powołanie się na MKS (w tym zwłaszcza warunek udzielenia odpowiednich informacji, warunek wskazania innych możliwości oraz warunek uprzedniego powiadomienia o swoim sprzeciwie)? (IV) Jakich świadczeń zdrowotnych nie można odmówić powołując się na MKS?
EN
The article that follows relates to an online debate dedicated to the topic: “What medical services can be denied on the basis of moral considerations?”, carried out in November 2012 on the website of the Polish Bioethics Society. The article deals with the medical conscience clause (MCC), a norm which entitles a healthcare provider, under certain circumstances, to deny medical services which are accepted by law but infringe upon his/her conscience. It raises three main issues regarding its proper understanding: (I) How to understand legally accepted medical services in the context of the MCC? (II) How to understand conscience itself and medical services infringing upon conscience in the context of the MCC? (III) How to understand the conditions which must be met by a healthcare provider who denies a given service, so as to justify the denial by appealing to the MCC (in particular, the conditions which consist of: providing the relevant information, indicating other possibilities, notifying about the denial in advance)? (IV) What medical services cannot be denied by appealing to the MCC?
Journal
Year
Issue
34
Pages
136-153
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • May [2001] – Thomas May, Rights of Conscience in Health Care, „Social Theory & Practice” 27 (1), s. 111–128.
  • Savulescu [2006] – J. Savulescu, Conscientious Objection in Medicine, „British Medical Journal” (332) 2006, s. 294–297.
  • Zampas, Andión-Ibañez [2012] – C. Zampas, X. Andión-Ibañez, Conscientious Objection to Sexual and Reproductive Health Services: International Human Rights Standards and European Law and Practice, „European Journal of Health Law” (19) 2012, s. 231–256.
  • Zoll [2003] – Andrzej Zoll, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych i jego granice, „PiM” (1) 2003 (13 Vol. 5), s. 18–24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f58b1c4c-62e6-4872-afae-8a70b13ca961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.