PL EN


2014 | 8/2014 | 173-183
Article title

Przynależność do subkultury skinheadów w kontekście odporności psychicznej

Content
Title variants
EN
Belonging to the subculture of skinheads in the context of resilience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przedstawionych w artykule badań było określenie wpływu uczestnictwa w subkulturze na poczucie odporności psychicznej skinheadów. Szukając zależności pomiędzy przynależnością do subkultury skinheadów a odpornością psychiczną posłużono się kwestionariuszem odporności psychicznej autorstwa Sandry Prince-Embury. W badaniu wzięło udział 50 mężczyzn należących co najmniej od roku do subkultury skinheadów i spełniających wyznaczone przez badaczy kryteria przynależności subkulturowej. Analiza wyników badań pokazuje, że w związku z przynależnością do tej subkultury zachodzą zmiany w subiektywnym odczuwaniu swojej odporności psychicznej, w wymiarach takich jak skuteczność, wsparcie i wrażliwość. Wyniki te świadczą o tym, że przynależność do subkultury skinheadów może pozytywnie wpływać na odporność psychiczną jej członków. Zastanowić się jednak należy na ile jest możliwe uczestniczenie młodej osoby wyłącznie w konstruktywnych przejawach funkcjonowania subkultury, przy jednoczesnej rezygnacji z destruktywnych aktywności. Zależności między przynależnością do subkultur a odpornością psychiczną są jeszcze mało poznanymi obszarami badawczymi, które mogą być istotne dla osób pracujących z młodzieżą i chcących pomagać jej w budowaniu wysokiej odporności psychicznej.
EN
The aim of the studies featured in this article was to determine the influence of belonging to a youth subculture on the resilience of skinheads. To search for correlations between belonging to the subculture of skinheads and resilience, a questionnaire on resilience was used developed by Sandra Prince-Embury. Fifty men belonging to the subculture of skinheads for at least a year, and fulfilling all the criteria of belonging to the subculture indicated by researchers, participated in the study. The analysis of the study results shows that due to belonging to this subculture, changes occur in the subjective perception of one’s resilience in terms of effectiveness, support and vulnerability. These results demonstrate that belonging to the subculture of skinheads may have a positive influence on the resilience of its members. Nevertheless, one must consider the extent to which it is possible for a young person to participate in the constructive aspects of a subculture functioning, while at the same time resigning from its destructive activities. Dependencies between belonging to subcultures and resilience are yet to be researched extensively, and the results of such research may be of interest to persons working with youth and wanting to help it develop high resilience.
Year
Issue
Pages
173-183
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
author
 • Uniwersytet Gdański
References
 • [1] Bąk T., Skinheadzi w Polsce, Wydawnictwo Diecezjalne, Warszawa 2005.
 • [2] Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • [3] Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • [4] Janicki M., Pęczak M., Polska siła. Skini, narodowcy, chuligani, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” we współpracy z P.P.H. REPLEY, Warszawa 1994.
 • [5] Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 • [6] Junik W., Resilience, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2011.
 • [7] Konnak P., Gangrena – Mój punk rock song, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.
 • [8] Lesiakowski K., Perzyna P., Toborek T., Jarocin w obiektywie bezpieki, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2004.
 • [9] Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984.
 • [10] Neurobiologia odporności psychicznej, „Świat Nauki” 2011, nr 4(236), kwiecień, s. 27–31.
 • [11] Opora R., Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • [12] Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1992.
 • [13] Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
 • [14] Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • [15] Prejs B., Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice–Warszawa 2004.
 • [16] Rampe M., Odporność psychiczna: siedem filarów: tajemnica naszej wewnętrznej siły, Emka, Warszawa 2006.
 • [17] Rowiński G., Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce, Wydawnictwo M.M., Warszawa 2004.
 • [18] Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1963.
 • [19] Wawrynowicz-Gazda A., Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • [20] Wertenstein-Żuławski J., Między nadzieją a rozpaczą, Instytut Kultury, Warszawa 1993.
 • [21] Wilk E., Krucjata łysogłowych, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.
 • [22] Wrzesień J., Zdulski M., Zdulski T., Ciernie miasta. Skinheadzi a ultraprawica w krajach Europy Środkowej, Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f58c3db0-5c87-4019-ae97-fc6c7725c572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.