PL EN


2018 | Numer 24 | 157-175
Article title

Czy trzeba być ateistą, aby być sekularystą?

Content
Title variants
EN
Does One Has to Be an Atheist to Be a Secularist?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o relacjach ateizmu i sekularyzmu. Podstawowym problemem rozważanym w tekście jest pytanie o to, czy trzeba być ateistą, żeby być sekularystą. Pojęcia sekularyzmu i ateizmu przedstawiamy na tle historycznym, a następnie analizujemy w taki sposób, by uzyskać możliwie pełną odpowiedź na nasze pytanie. Analizie poddane zostały teoretyczne możliwości kształtowania relacji religii i państwa, a także konsekwencje, jakie wypływają z poszczególnych form kształtowania tych relacji. Sądzimy, że o ile rozumieć ateizm jako niewiarę w Boga/bogów, a sekularyzm jako nieużywanie teologicznych uzasadnień w decyzjach politycznych, o tyle nie trzeba być ateistą, by być sekularystą, z drugiej zaś strony warto być sekularystą będąc człowiekiem religijnym, bo to sekularyzm jako zasada polityczna gwarantuje prawo do wyznawania i praktykowania religii.
Year
Issue
Pages
157-175
Physical description
Contributors
References
  • Baggini J. (2003), Atheism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford. Berger P.L. (1979), The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation, Anchor Press, Garden City, NewYork. Berman D. (2013), A History of Atheism in Britain, Routlege, London and New York. Dawkins R. (2007), Bóg urojony, przeł. P.J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa. Feuerbach L.A. (1981), Wykłady o istocie religii, przeł. E Skowron, T. Witwicki, PWN, Warszawa. Grayling A.C. (2013), The God Argument. The Case against Religion and for Humanism, Bloomsbury, London. Habermas J. (2002), Religion and Rationality. Essays on Reason, God, and Modernity, E. Mendieta (ed.), Polity, Cambridge. Habermas J. (2003), The Future of Human Nature, Polity, Cambridge. Heller M., Życiński J. (2015), Wszechświat i filozofia, Copernicus Center Press, Kraków. Hume D. (1962), Dialogi o religii naturalnej, przeł. A. Hochfeldowa, PWN, Warszawa. KKK (2010), Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań. Keysar A., Navarro-Rivera J. (2013), A World of Atheism: Global Demographics, [in:] S. Bullivant, M. Ruse (eds.), The Oxford Handbook of Atheism, Oxford University Press, Oxford: 553–586. Lilla M. (2007), The Stillborn God. Religion, Politics, and the Modern West, Knopf, New York. Locke J. (1963), List o tolerancji, przeł. L. Joachimowicz, PWN, Warszawa. Maclure J. (2017), Towards a Political Theory of Secularism, [in:] A. Tomaszewska, H. Hämäläinen (eds.), The Sources of Secularism, Palgrave Macmillan, London: 21-34. Maclure J., Taylor Ch. (2011), Secularism and the Freedom of Conscience, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Meslier J. (1995), Testament, przeł. Z. Bieńkowski, PWN, Warszawa. Nowicki A. (1986), Wykłady o krytyce religii, Książka i Wiedza, Warszawa. Ruse M. (2016), Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć, przeł. T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Sieczkowski T. (2008), Qui pro quo „Dialogów”, czyli pytanie o status teologii naturalnej, „Nowa Krytyka” 20-21: 265-301. Sieczkowski T. (2018), Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Sieczkowski T. (2014), Sekularyzmy. Uwagi o Charlesa Taylora redefinicji sekularyzmu, [w:] D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała (red.), Narracje postkryzysowe w humanistyce, Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn: 105-120. Sloterdijk P. (2013), Gorliwość Boga. O walce trzech monoteizmów, przeł. B. Baran, Aletheia, Warszawa. Solmsen F. (1942), Plato’s Theology, Cornell University Press, Ithaca. Szocik K. (2014), Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna, Nomos, Kraków. Tatarkiewicz W. (2005), Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa. Taylor Ch. (2007), A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Zuckerman P. (2007), Atheism – Contemporary Numbers and Patterns, [in:] M. Martin (ed.), Cambridge Companion to Atheism, Cambridge University Press, Cambridge: 47-65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f58c5883-e6e4-40ba-b1ff-37dbf2b9c51a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.