PL EN


2013 | 5 | 2 | 55-78
Article title

American Bar. Příspěvek ke specifickému fenoménu sociokulturních dějin meziválečného Československa

Authors
Content
Title variants
EN
American Bar. Contribution to the unique phenomenon of socio‑cultural history of the interwar Czechoslovakia
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie pojednává o formování české barové scény s důrazem na vývoj instituce baru za první Československé republiky, jejíž vznik vytvořil dříve nevídané možnosti pro realizování poválečného cítění včetně tak zvané „žízně“, s níž se zvedala nová vlna požitkářství související s postupně se zvyšující životní úrovní obyvatelstva. Autor v něm nastiňuje prostředí baru, personální otázky, formy propagace baru, jeho běžný provoz, ba dokonce postavení na poli mezinárodním a jeho zachycení z odborného hlediska. Pro komplexní rozbor fenoménu baru byl vybrán příklad Prahy, která se po válce pozvolna stávala moderním velkoměstem.164 American Bar byl proto přirozenou součástí jedné dějinné éry jako společenské zařízení, v jehož prostředí se do jisté míry odrážel duch doby.
EN
This study deals with the formation of the Czech bar scene, with an emphasis on the development of institutions for the first bar of the new Czechoslovak Republic, when the emergence of new republics created unprecedented possibilities for the realization of the post‑war feelings and so called “thirst”, which rose to a new wave of hedonism associated with gradually increasing standard of living. It also outlines the bar environment, personnel issues, forms of promotion bar, the normal operation of bar, even in the international position and its capture from a professional point of view. Prague was chosen for a comprehensive analysis of the phenomenon of the bar, which — after the war — finds itself on the way to becoming a modern city. It is therefore no wonder that the bar formed a natural part of one historical era as a social device in which environment is reflected zeitgeist.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
55-78
Physical description
Contributors
author
  • Dvacáté století, redakce, Ústav světových dějin FF UK v Praze, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f59ecd10-fb02-4f2c-b393-dbcf0f9ba2de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.