PL EN


2017 | 488 | 266-273
Article title

Modele bankowości równoległej (shadow banking)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano funkcjonowanie równoległego systemu bankowego (shadow banking) jako zróżnicowanego zbioru wysoce wyspecjalizowanych podmiotów rynkowego pośrednictwa finansowego funkcjonujących poza nadzorem bankowym. Celem artykułu jest usystematyzowanie modeli systemów bankowości równoległej poprzez zaproponowanie autorskiej koncepcji ich klasyfikacji ze względu na sposób funkcjonowania, tj.: model endogeniczny, egzogeniczny i publiczny. Najbardziej rozwiniętym systemem pod względem stopnia skomplikowania procesów jest model endogeniczny, który jest efektem transformacji tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej banków z udziałem podmiotów inwestycyjnych. Model publiczny jest bardzo specyficzny, a jego funkcjonowanie zależy od organizacji systemu bankowego w danym kraju. Ze względu na inicjatywy regulatorów mające na celu niwelowanie ryzyka związanego z bankowością równoległą szczególnego znaczenia nabiera system egzogeniczny.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5a4adc3-7b62-4075-bebb-e5e965fed566
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.