PL EN


2013 | 11 | 97-108
Article title

Aktualizacja tradycji jako formuła komparatystyki. Przypadek Norwida

Content
Title variants
EN
The Renewal of Tradition as a Form of Comparative Studies. Norwid’s Case
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is about the analysis of Cyprian Norwid’s lectures on Juliusz Słowacki, in which the author finds a specific method of contextual reading consisting in the inscrip-tion of Norwid’s art in the tradition through its renewal. Therefore, Norwid’s methods of interpretation can be read as comparatistics due to the fact that Norwid collates Słowacki and his art/works with other authors from different literary periods (mostly with Byron). The category of morality associated with the Christian tradition and Norwid’s hermeneu-tics as well as anthropology are, above all, the ground for comparison.
Year
Issue
11
Pages
97-108
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2014-01-15
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Abriszewska P., Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida. Lublin 2011
 • Buś M., Norwidyści. Miriam – Borowy – Makowiecki – Wyka. Kraków 2008
 • Halkiewicz-Sojak G., Byron w twórczości Norwida. Toruń 1994
 • Halkiewicz-Sojak G., Wobec Tajemnicy i Prawdy. O Norwidowskich obrazach „Całości”. Toruń 1998
 • Janaszek-Ivaničkova H., O współczesnej komparatystyce. Warszawa 1989
 • Kasperski E., Kategorie komparatystyki. Warszawa 2010
 • Kuziak M., Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza, Słupsk 2006
 • Lisiecka A., Norwid. Poeta historii. Londyn 1975
 • Norwid C., Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. I-XI. Warszawa 1971-76
 • Norwid. Z dziejów recepcji twórczości, wyb., oprac. i wstęp M. Inglot. Warszawa 1983
 • Rzońca W., Norwid a romantyzm polski. Warszawa 2005
 • Straszewska M., Norwid o Słowackim. W: eadem, Nowe studia o Norwidzie. Warszawa 1961
 • Śniedziewski P., Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce. Poznań 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5a77b17-fe69-4791-b3e3-d64f4f53a8fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.