PL EN


Journal
2015 | 95 | 4 | 354-365
Article title

Dawne polskie ekspresywizmy pochodne od „chełpić się”, „chlubić się”, „chwalić się”

Authors
Title variants
EN
Old Polish expressivisms derived from "chełpić się", "chlubić się", "chwalić się"
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł powięcony jest sposobom tworzenia ekspresywizmów pochodnych od „chełpić się”, „chwalić się”, „chlubić się”. Materiał liczący pięćdziesiąt siedem słowoform, wyekscerpowany ze wszystkich dostępnych źródeł leksykograficznych rejestrujących słownictwo historyczne, zaprezentowany został w postaci gniazd słowotwórczych. Celem analiz było pokazanie wewnętrznej struktury relacji motywujących pomiędzy centrami gniazd (chełpić się, chwalić się, chlubić się) a grupą wyrazów o różnym stopniu pochodności. W artykule wskazano najważniejsze tendencje słowotwórcze właściwe dla polszczyzny wieków minionych.
EN
The article deals with the varied formations of expressivisms stemming from "chełpić się", "chwalić się", "chlubić się". The written material containing 57 word-forms was excerpted from all available lexicographical sources recording historical vocabulary. It was presented in the form of a word formation nest. The purpose of the analysis was to show the inner structure of interconnectedness and the motivating factors between the centers of nests (chełpić się, chwalić się, chlubić się) and the group of words with a different background. In the article the most important combinatory tendencies typical of the Polish language in previous centuries were indicated.
Journal
Year
Volume
95
Issue
4
Pages
354-365
Physical description
Contributors
  • Katowice, Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5a7d80d-535d-4b19-8613-3dcef27aad5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.