PL EN


2013 | 16 | 4 | 681-688
Article title

Czy można zdefiniować „dobro” klienta psychologa?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Is it possible to define the “welfare” of the psychologist's client?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W tekście polemiki z Katarzyną Sikorą zwrócono uwagę na potrzebę dopracowania terminu odnoszącego się do osoby/osób, z którymi pracuje psycholog; nieadekwatne i mylące jest sprowadzenie wszystkich do pojęcia „odbiorców". W części rozważań „dobra klienta" przedstawiono stanowisko, iż właściwym przedmiotem debaty psychologów powinny być te wartości zawodu psychologa, które faktycznie pozwalają realizować „dobro klienta". Brak możliwości zdefiniowania tego pojęcia oraz jego wartościujący charakter oznacza być może potrzebę rezygnacji z umieszczania go w kodeksach etycznych psychologów.
EN
In this polemic response to Katarzyna Sikora, attention is drawn to the need to refine the term denoting the person or people that the psychologist works with, for it is inaccurate and misleading to subsume them all under the concept of "recipients." In the section on "client welfare," the view is presented that the proper subject of debate among psychologists should be those values involved in their profession that really make it possible to achieve "client welfare." The impossibility of defining this concept as well as its evaluative character may imply the necessity to abandon using it in psychologists' ethics codes.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
681-688
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5af2347-a070-4f41-944e-2ecc8e3b90e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.