PL EN


Journal
2009 | 149 | 133-150
Article title

Etyczne fundamenty konsultingu

Content
Title variants
EN
Ethical Foundations Of Consulting
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Consulting in our times faces a number of problems, thus it needs a philosophical reflection and constant ethical evaluation. This is even more justified, as roots of consulting are based on practical philosophy, that from sophists to stoics underwent a number of changes, creating consulting models, ethical theories, and ground for advisory role of philosophy. Practical philosophy demonstrates itself as an opportunity to overcome a number of problems that consulting faces, and to set principles of professional standards.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, Wydzial Humanistyczny, Instytut Filozofii, ul. Szrajbera 1, 10-007 Olsztyn
References
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł. Daniela Gromska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, PWN, Warszawa 1996.
 • Arystoteles, Etyka wielka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, PWN, Warszawa 1996.
 • Arystoteles, Ekonomika, Polityka, Retoryka, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t.6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Grimal Pierre, Seneka, seria: Biografie Sławnych Ludzi, przekł. Jerzy Roman Kaczyński, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Krämer Hans, Etyka integralna, przekł. Marcin Poręba, Wydawnictwo Rolewski, nowa Wieś k/Torunia 2004.
 • Leśniak Kazimierz, Arystoteles, seria Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Leśniak Kazimierz, Platon, seria: Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.
 • MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przekł. Adam Chmielewski, seria: Biblioteka współczesnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • MacIntyre Alasdair, Krótka historia etyki, Filozofia moralności od czasów Homera do XXw, przekł. Adam Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Nerczuk Zbigniew, Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej FNP, Wrocław 2002.
 • Platon, Dialogi, przekł. Władysław Witwicki, Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 1993.
 • Platon, Gorgiasz, przekł. Władysław Witwicki, Antyk, Kęty 2002.
 • Platon, Państwo, t. I i II, przekł. Władysław Witwicki, Alfa, Warszawa 1994.
 • Platon, Protagoras, przekł.Władysław Witwicki, Antyk, Kęty 2002.
 • Platon, Sofista, przekł.Władysław Witwicki, Antyk, Kęty 2002.
 • Platon, Hippiasz mniejszy. Hippiasz większy, przekł. Władysław Witwicki, Recto, Warszawa 1992.
 • Reale Giovanni, Co Platon ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi?, [w:] Platon. Nowa interpretacja, materiały z sympozjum Kul 30 listopada – 2 grudnia 1992r., pod red. A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego OFMConv, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
 • Reale Govanni, Historia filozofii starożytnej, t. I, II, III, IV, przekł. Edward Iwo Zieliński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
 • Seneka Lucjusz Anneusz, Dialogi, seria: Arcydzieła wielkich myślicieli, przekł. Leon Joachimowicz, Editiones Altaya Polska Sp.z o. o., De Agostini Polska Sp.z o. o. & Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2001.
 • Seneka Lucjusz Anneusz, Myśli, przekł. Stanisław Stabryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989.
 • Wiśniewski Ryszard, Możliwość probabilizmu etycznego. Studium metaetyczne ewolucji empiryzmu w etyce polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, seria: Rozprawy, Toruń 1992.
 • Wolicka Elżbieta, O sposobach „Odzyskiwania żywej mowy” w dialogach Platona, [w:] Platon. Nowa interpretacja, materiały z sympozjum Kul 30 listopada – 2 grudnia 1992r., pod. red. A. Kijewskiej i E. I. Zielińskiego OFMConv, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
 • Wróblewski Witold, Filozofia praktyczna Arystotelesa i jej antropologiczne aspekty, Edytor, Toruń 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b17c1c-8162-4866-a601-d6a88d58ee62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.