PL EN


2015 | 11 | 3 | 90-108
Article title

The Socialist Project for a new Intelligentsia and its Limits. Academic Careers in the Polish Post-war University: a Biographical Perspective

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Socjalistyczny projekt nowej inteligencji i jego granice. Kariery akademickie na powojennym uniwersytecie w Polsce: perspektywa biograficzna.
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
90-108
Physical description
Contributors
author
 • University of Lodz, Poland; University of Michigan, USA
References
 • Arnason, Johann P. 2000. “Communism and Modernity.” Daedalus 129(1): 61-90.
 • Baranowski, Krzysztof. 1996. Inteligencja łódzka w latach II Rzeczypospolitej. Łódź: Wydawnictwo PŁ.
 • Bertaux, Daniel, (ed.). 2004. On Living through Soviet Russia. Routledge Studies in Memory and Narrative, v. 12. London, New York: Routledge.
 • Bourdieu, Pierre. 1988. Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.
 • Connelly, John. 1999. “The Foundation of Diversity: Communist Higher Education Policies in Eastern Europe 1945-1955.” Pp. 125-139 in Science under Socialism, edited by K. Macrakis, D. Hoffman. Cambridge: Harvard University Press.
 • Connelly, John. 2000. Captive University: The Sovietization of East German, Czech and Polish Higher Education, 1945-1956. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 • Connelly, John. 2014. Zniewolony uniwersytet: sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956. Translated by Witold Rodkiewicz. Warsaw: PAN.
 • Dziciuchowicz, Jerzy. 2009. “Ludność Łodzi od 1918 do lat 90. XX wieku.” Pp. 91-100 in Łódź: monografia miasta, edited by S. Liszewski. Lodz: ŁTN,.
 • Fleming, Michael. 2010. Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland, 1944-50. Basees/Routledge Series on Russian and East European Studies 58. London, New York: Routledge.
 • Grenfell, Michael. 2012. Pierre Bourdieu: Key Concepts. Durham: Acumen Publishing.
 • GUS. 1964. Polska W Liczbach 1944-1964. Warsaw: GUS.
 • Hardy, Cheryl. 2012. “Hysteresis.” Pp. 126-146 in Pierre Bourdieu: Key Concepts, edited by Michael Grenfell. Durham: Acumen Publishing.
 • Herczyński, Ryszard. 2008. Spętana nauka: opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970. Warsaw: Semper.
 • Hübner, Piotr. 1983. I Kongres Nauki Polskiej jako forma realizacji założeń polityki naukowej państwa ludowego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jakubowska, Longina. 2012. Patrons of history: Nobility, Capital and Political Transitions in Poland. Farnham: Ashgate Publishing.
 • Kamiński, Aleksander. 1962. “Łódź kulturalna - uwagi wstępne.” Pp. 267-274 in Łódź w latach 1945-1960, edited by E. Rosset. Lodz: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Karpiński, Jakub. 2005. Ustrój komunistyczny w Polsce. Warsaw: Akademia Leona Koźminskiego.
 • Kaźmierska, Kaja. 1999. Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej: analiza narracji kresowych. Warsaw: PAN.
 • Kaźmierska, Kaja. 2008. Biografia i pamięć: na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady. Kraków: Nomos.
 • Kenney, Padraic. 2012. Rebuilding Poland: Workers and Communists, 1945-1950. Ithaca; London: Cornell University Press.
 • Kersten, Krystyna. 1991. The establishment of Communist rule in Poland, 1943-1948. Berkeley: University of California Press.
 • Kłoskowska, Antonina. 1970. Uniwersytet Łódzki 1945-1970. Warsaw, Lodz: PWN.
 • Kobos, Andrzej M. 2007. Po drogach uczonych: z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 1. Cracow: Polska Akademia Umiejętności.
 • Kotkin, Stephen. 1998. “1991 and the Russian Revolution: Sources, Conceptual Categories, Analytical Frameworks.” Journal of Modern History 70(2): 384-425.
 • Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja ćwiczenie z logiki historycznej. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Malia, Martin. 2008. Soviet Tragedy: a History of Socialism in Russia 1917–1991. New York: Simon and Schuster.
 • Moja droga do nauki. 1996. T. 1. Łódź: ŁTN.
 • Najduchowska, Halina and Elżbieta Wnuk-Lipińska. 1990. Nauczyciele akademiccy 1984. Warsaw: PWN.
 • Natkowska, Monika. 1999. Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”: antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939. Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny.
 • Palska, Hanna. 1994. Nowa inteligencja w Polsce Ludowej: świat przedstawień i elementy rzeczywistości. Warsaw: PAN.
 • Pleskot, Patryk and Tadeusz Paweł Rutkowski (eds.). 2009. Spętana Akademia: Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Warsaw: IPN.
 • Rokuszewska-Pawełek, Alicja. 2002. Chaos i przymus: trajektorie wojenne Polaków: analiza biograficzna. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Scott, Peter. 1995. The Meanings of Mass Higher Education. Buckingham: SRHE and Open University Press.
 • Słabek, Henryk. 2001. “Wychodźstwo robotnicze: awans społeczny jednostek i zubożenie klasy?” Pp. 313-324 in Komunizm: ideologia, system, ludzie, edited by Tomasz Szarota. Warsaw: Neriton,.
 • Słomczyński, Kazimierz M. 1973. “Rola wykształcenia w procesie ruchliwości wewnątrzpokoleniowej.” Pp. 103-123 in Struktura i ruchliwość społeczna, edited by K. M. Słomczyński and W. Wesołowski. Gdansk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,.
 • Stoica, Augustin. 1997. “Communism as a Project for Modernization: The Romanian Case.” Polish Sociological Review 120: 313-331.
 • Swartz, David. 2012. Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: University of Chicago Press.
 • Świda-Ziemba, Hanna. 2003. Urwany lot: pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945-1948. Cracow: Wydawnictwo Literackie.
 • Świda-Ziemba, Hanna. 2010. Młodzież PRL: portrety pokoleń w kontekście historii. Cracow: Wydawnictwo Literackie.
 • Szczepański, Jan (ed.). 1960. Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji: praca zbiorowa. T. 2. Lodz: PWN.
 • Szczepański, Jan. 1976. Szkice o szkolnictwie wyższym. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 • Szczepański, Jan. 1993. Polskie losy. Warsaw: Polska Oficyna Wydawnicza “BGW.”
 • Waniek, Katarzyna. 2012. Polish Immigrants to Germany: Biographical Analysis of Narrative Interviews with Young Polish People Who Left for Germany Between 1989 and 1999. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Żarnowski, Janusz. 1965. O inteligencji polskiej lat międzywojennych. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 • Zawistowska, Alicja. 2012. Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warsaw: Scholar.
 • Zysiak, Agata. 2014. “The Desire for Fullness. The Fantasmatic Logic of Modernization Discourses at the Turn of the 19th and 20th Century in Lodz.” Praktyka Teoretyczna 3(13):41-69.
 • Zysiak, Agata. 2015. “Modernizing Science: Between a Liberal, Social, and Socialistic University - The Case of Poland and the University of Łódź (1945-1953).” Science in Context 28(2): 215-236.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b40f42-d2e2-4d68-8668-f0f1165b2153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.