PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno--ekonomiczne przemiany w rolnictwie

Content
Title variants
EN
European agricultural organisations and their influence on socioeconomic transformations of agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study is aimed at a presentation of the most important and most dynamically operating agricultural organisations in united Europe and a description of conclusions from analysis of their influence on processes of socioeconomic transformations in the context of forming the consumer-producer’s bonds. In the study an analysis method of source materials from the European Commission, Community and domestic documents, as well as the available literature on the subject was applied.
PL
Opracowanie ma na celu prezentację najważniejszych i najbardziej prężnie działających organizacji rolniczych w zjednoczonej Europie oraz opis wniosków z analizy ich oddziaływania na procesy przemian społeczno-ekonomicznych w kontekście kształtowania więzi konsumencko-producenckich. W opracowaniu zastosowano metodę analizy: tekstów źródłowych Komisji Europejskiej, dokumentów wspólnotowych i krajowych, a także dostępnej literatury przedmiotu.
EN
The study is aimed at a presentation of the most important and most dynamically operating agricultural organisations in united Europe and a description of conclusions from analysis of their influence on processes of socioeconomic transformations in the context of forming the consumer-producer’s bonds. In the study an analysis method of source materials from the European Commission, Community and domestic documents, as well as the available literature on the subject was applied.
Contributors
 • Politechnika Łódzka,
References
 • Gumkowski Z., 1998. Pomoc techniczna dla współpracy pomiędzy organizacjami rolniczymi Polski i Unii Europejskiej, Projekt PL 9506-01-21/664.Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
 • Gumkowski Z., 2000. Organizacje rolnicze w Unii Europejskiej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
 • http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11292 [dostęp: 19.08.2011].
 • http://www.ceja.org/english/ [dostęp: 26.12.2011].
 • http://www.ciaa.be/asp/index.asp [dostęp: 8.07.2013].
 • http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=CopaHistory&lang=pl [dostęp: 1.08.2010].
 • http://www.nationalrural.org/organisation.aspx?id=93422732-4fad-47bc-ab84-db0fb50fa1a6 [dostęp: 26.10.2011].
 • Krupski A., 2002. Polska Rada Rolna – wspólna reprezentacja organizacji rolniczych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuletyn Informacyjny 11 (71).
 • Lord Ch., 1998. Democracy In the European Union. Sheffield Academic Press, Wiltshire.
 • Szumski S., 2007. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b4b45b-a9ad-4087-a7d5-cf7415c32a8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.