PL EN


2014 | 15 | 3 | 99-110
Article title

STRATA JAKO PODSTAWA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ FIO AKCJI I ZRÓWNOWAŻONYCH

Content
Title variants
EN
LOSS AS A BASIS FOR ASSESSING THE INVESTMENT EFFECTIVENESS OF OPEN-END EQUITY AND BALANCED INVESTMENT FUNDS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy wykorzystano wskaźniki zysków i strat do tworzenia rankingów otwartych funduszy inwestycyjnych akcji i zrównoważonych. Zastosowane metody tzn. wskaźniki Calmara, Sterlinga i Burke’a, korzystają z mierników strat zamiast standardowo stosowanych miar ryzyka, czyli odchylenia standardowego i współczynnika beta. Pozwala to w ocenie funduszy uwzględnić potoczne rozumienie ryzyka przez klientów. Analiza obejmuje lata 2003-2012, okres ten dodatkowo podzielono na dwa podokresy: 2003-2007 i 2007-2012.
EN
In the study, the profit and loss indicators were used to create the rankings of open investment funds equity and balanced open-end mutual funds. The applied methods, Calmar, Sterling and Burke’s indicators, apply the indicators of losses instead of standard risk measures, i.e. standard deviation and beta coefficient. This allows, as part of the assessment of funds, to include the conventional understanding of risk by customers. The analysis covers the period from 2003 to 2012, which was further divided into two sub-periods: 2003-2007 and 2007-2012.
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
99-110
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, SGGW w Warszawie
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, SGGW w Warszawie , zdorota@o2.pl
References
 • Bacon C.R. (2008) Practical Portfolio Performance Measurement & Attribution, 2nd Edition, s. 89-90.
 • Burke G. (1994) A Sharper Sharpe ratio, Futures, Vol. 23, No. 3, s. 56.
 • Domański Cz. (red.) (2011) Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka, PWE, Warszawa.
 • Fathi Z., Ahmadinia H., Afrasiabishani J. (2012) Beyond Portfolio Theory, Evidence from Tahran Stock Exchange, Business Intelligence Journal , Vol 5, No. 1.
 • Karpio A., Żebrowska - Suchodolska D. (2013) The Comparision of Rankings Created for Open-End Share Mutual Funds with Application of Different Effectiveness Measures, referat na konferencję MIBE 2013.
 • Kestner, L. N. (1996) Getting a Handle on True Performance, Futures, Vol. 25, No. 1, s. 44–47.
 • McCafferty T. (2003) The Market is Always Right, McGraw Hill.
 • Luszniewicz A., Słaby T. (2003) Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 • Pedersen, C. S., Rudholm-Alfvin, T. (2003) Selecting a Risk-Adjusted Shareholder Performance Measure, Journal of Asset Management, Vol. 4, No. 3, s. 152-172.
 • Young, T. (1991) Calmar Ratio: A Smoother Tool, Futures, Vol. 20, No. 1, s. 40.
 • Vecer J. (2006) Maximum Drawdown and Directional Trading, Risk, Vol. 19, No. 12, s. 88-92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b6005c-84db-4426-ae12-095b0e484b50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.