PL EN


2016 | 3(222) | 79-99
Article title

Biseksualność w aktywizmie chrześcijan i chrześcijanek LGBT w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Bisexuality and the Activism of LGBT Christians in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy biseksualności jako kategorii, która wymyka się strategiom tożsamościowego aktywizmu chrześcijan i chrześcijanek LGBT w Polsce. Ów aktywizm jest tożsamościowy z dwóch względów: po pierwsze, czerpie ze wzorców politycznej walki o uznanie prowadzonej przez organizacje LGBT, i po drugie, jawi się jako konieczny model działania w obrębie Kościoła rzymskokatolickiego, który wydaje się nie dostrzegać nienormatywnych tożsamości seksualnych, co przez katolików i katoliczki definiujących się jako geje i lesbijki odbierane jest jako umniejszające ich podmiotowość. Tożsamościowy aktywizm LGBT prowadzony w obrębie chrześcijaństwa nie jest w stanie reprezentować osób określających się jako biseksualne przede wszystkim w tej mierze, w jakiej reprodukuje on dychotomię homo–hetero. Tekst naświetla zatem specyficzną sytuację biseksualnych chrześcijan i chrześcijanek oraz mechanizmy ich wykluczania z działalności Wiary i Tęczy, jedynej ogólnopolskiej grupy, która określa się jako „chrześcijanie LGBT”. Relacjonuje on wyniki badań socjologicznych prowadzonych przez autorkę w latach 2011–2014.
EN
The paper addresses bisexuality as a category that is omitted from the activism of LGBT Christians in Poland. This activism is identity-based for two reasons. First, it draws on patterns of political struggle for recognition conducted by LGBT organizations. Second, LGBT Christians consider the identity model to be necessary for activism within the Roman Catholic Church. To this time the Church has not recognized non-normative sexual identities – a stance that is perceived by those defining themselves as gays and lesbians as belittling their subjectivity. Identity LGBT activism within Christianity is not able to represent people describing themselves as bisexual primarily because such activism reproduces the homo-hetero dichotomy. Thus the paper highlights the specific situation of bisexual Christians and the mechanisms of their exclusion from the activities of Faith and Rainbow, the only nationwide Polish group describing itself as ‘LGBT Christians’. Findings from the author’s sociological research conducted in 2011–2014 are presented.
Year
Issue
Pages
79-99
Physical description
Contributors
author
References
 • American Psychiatric Association. 2000. Position Statement on Therapies Focused on Attempts to Change Sexual Orientation (Reparative or Conversion Therapies). Dostępne na: http://web.archive.org/web/20071217023940/http://www.psych.org/psych_pract/copptherapyaddendum83100.cfm
 • American Psychoanalytic Association. 1999. Position Statement on Reparative Therapy. Dostępne na: http://web.archive.org/web/20120510061517/http://www.apsa.org/About_APsaA/Position_Statements/Reparative_Therapy.aspx
 • American Psychological Association. 2009. Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts. Dostępne na: http://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation.pdf
 • Angelides, Steven. 2001. A History of Bisexuality. Chicago: University of Chicago Press.
 • Arcimowicz, Krzysztof, Aleksander Wasiak-Radoszewski i Katarzyna Dębska. 2014. Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003-2013. „Studia Socjologiczne” 215(4): 79–110.
 • Crenshaw, Kimberlé Williams. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. „University of Chicago Legal Forum” 130: 139–167.
 • Crenshaw, Kimberlé Williams. 1991. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. „Stanford Law Review” 43(6): 1241–1299.
 • Gerber, Lynne. 2008. The Opposite of Gay: Nature, Creation, and Queerish Ex-Gay Experiments. „Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions” 4: 8–30.
 • Głowania, Małgorzata. 2009. Rodzina, tożsamość, światopogląd. Sytuacja osób LGBT w ich własnych oczach. W: I. Krzemiński (red.). Naznaczeni: mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008. Warszawa: Instytut Socjologii UW, s. 149–172.
 • Grabowski, Marek. 2009. Świat czy światy osób ze środowiska LGBT? Obraz własnego świata wartości i obraz świata społecznego w wynikach badania „fokusowego”. W: I. Krzemiński (red.). Naznaczeni: mniejszości seksualne w Polsce. Raport 2008. Warszawa: Instytut Socjologii UW, s. 130–148.
 • Hall, Dorota. 2013. Religia i nieheteroseksualność: stan debaty akademickiej i wybrane wątki badań prowadzonych w Polsce. „Studia Socjologiczne” 210(3): 123–150.
 • Hall, Dorota. 2015a. Antagonism in the Making: Religion and Homosexuality in Post-communist Poland. W: S. Sremac i R.R. Ganzevoort (red.). Religious and Sexual Nationalisms in Central and Eastern Europe: Gods, Gays, and Governments. Leiden: Brill, s. 74–92.
 • Hall, Dorota. 2015b. Individual Choices Revisited: Non-heterosexual Christians in Poland. „Social Compass” 62(2): 212–224.
 • Hall, Dorota. 2016. W poszukiwaniu miejsca: chrześcijanie LGBT w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Jabłońska, Katarzyna i Cezary Gawryś (red.). 2013. Wyzywająca miłość: chrześcijanie a homoseksualizm. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. 1998. Watykan.
 • Kochanowski, Jacek. 2004. Fantazmat zróżNICowany: socjologiczne studium prze¬mian tożsamości gejów. Kraków: Universitas.
 • Kochanowski, Jacek, Marta Abramowicz i Robert Biedroń(red.). 2010. Queer studies: podręcznik kursu. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii. Dostępne na: http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf
 • Kongregacja Nauki Wiary. 1975. Deklaracja o Niektórych Zagadnieniach Etyki Seksualnej Persona humana. Watykan. Dostępne na: http://www.vatican.va/ro-man_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_perso-na-humana_pl.html
 • Kongregacja Nauki Wiary. 1986. List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych. Watykan. Dostępne na: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_ho¬mosexual-persons_pl.html
 • Kongregacja Nauki Wiary. 1992. Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych. Watykan. Dostępne na: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19920724_homosexual-persons_pl.html
 • Kongregacja Nauki Wiary. 2003. Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi. Watykan. Dostępne na: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_pl.html
 • Kozłowska, Dominika i Marzena Zdanowska. 2013. Nie błądzi ten, kto nie wyruszył w drogę. Z duszpasterzem osób homoseksualnych rozmawiają Dominika Kozłowska i Marzena Zdanowska. „Znak” 4: 11-17.
 • Kulpa, Robert i Joanna Mizielińska (red.). 2011. De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives. Farnham – Burlington: Ashgate.
 • Majka, Rafał. 2014. W ślepym zaułku: homonormatywność i neoliberalizacja życia społecznego. W: J. Kochanowski i T. Wrzosek (red.). Nowe studia kulturowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 171–188.
 • Mizielińska, Joanna. 2006. Płeć, ciało, seksualność: od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas.
 • Mizielińska, Joanna. 2011. Travelling Ideas, Travelling Times: On the Temporalities of LGBT and Queer Politics in Poland and the ‘West’. W: R. Kulpa i J. Mizielińska (red.). De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives. Farnham – Burlington: Ashgate, s. 85-105.
 • Mizielińska, Joanna. 2012a. Niebezpiecznie związki? Płeć, rasa i seksualność w ramach teorii intersekcjonalności i teorii queer. „Societas/Communitas” 1: 171–202.
 • Mizielińska, Joanna. 2012b. Idee pogubione w czasie – polityka LGBT vs teoria queer w Polsce i na Zachodzie. „Przegląd Kulturoznawczy” 3: 287–301.
 • Mizielińska, Joanna i Agata Stasińska. 2013. Od „wroga rodziny” do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym. „Interalia” 8: 105–128.
 • Taylor, Yvette. 2009. Complexities and Complications: Intersections of Class and Sexuality. „Lesbian Studies” Special Issue 13(2): 189–203.
 • Taylor, Yvette, Sally Hines i Mark E. Casey (red.). 2010. Theorizing Intersectionality and Sexuality, Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan.
 • Toft, Alex. 2014. Re-imagining Bisexuality and Christianity: The Negotiation of Christianity in the Lives of Bisexual Women and Men. „Sexualities” 17(5/6): 546–564.
 • Wiara i Tęcza. 2011. List do papieża Benedykta XVI z 7 maja 2011 r. Podpisano: European Forum of LGBT Christian Groups. Dostępne na: http://www.euroforumlgbt-christians.eu/images/statements/2011letter_pope_benedict.pdf
 • Wiara i Tęcza. 2012. List do redakcji miesięcznika „Znak”. 16 lutego 2012 r. Podpisano: Grupa Wiara i Tęcza.
 • Wiara i Tęcza. 2013a. Położenie homoseksualnych i transpłciowych katolików w polskim Kościele: refleksje oraz propozycje duszpasterskie będące odpowiedzą na sformułowane przez Stolicę Apostolską pytania do Kościołów partykularnych w związku z przygotowaniami do III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Podpisano: Marcin Dzierżanowski (red.). Dostępne na: https://sites.google.com/site/wiaratecza/materialy-do-pobrania
 • Wiara i Tęcza. 2013b. List do papieża Franciszka z 20 sierpnia 2013 r. Podpisano: Polscy Chrześcijanie LGBT z grupy Wiara i Tęcza.
 • Wiara i Tęcza. 2014a. Wiara w kolorach tęczy: jak pogodzić homoseksualność, biseksualność lub transpłciowość z byciem chrześcijaninem. Podpisano: Grupa Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza. Dostępne na: https://sites.google.com/site/wiaratecza/home/materialy-do-pobrania
 • Wiara i Tęcza. 2014b. Pamiątka z Olsztyna: relacja z promocji książki Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm (Olsztyn, 21.10.2014). Podpisano: Witold Wit.
 • Yip, Andrew K.T. 1997. Attacking the Attacker: Gay Christians talk back. „British Journal of Sociology” 1: 113–127.
 • Yip, Andrew K. T. 2005. Religion and the politics of spirituality/sexuality: reflections on researching British lesbian, gay, and bisexual Christians and Muslims. „Fieldwork in Religion” 1(3): 271–289.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b92eb4-ed21-40c2-98dd-c2b88eda41ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.