PL EN


2013 | 5 | 79-93
Article title

Adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru

Authors
Content
Title variants
EN
Film adaptation as the dominating interpretation of the original reading
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to aesthetic sociologism, film is the result of socio-economic determinants, and its shape is determined by the ideology of the group expressing itself. As addressed to a wide audience, it refers to the stereotypes and ideological matrices more than literature. Its reproduction is made easier by distribution by electronic media and the collective nature of production and reception. According to Industry-centric Adaptation Model, adapted texts represent secondary senders and gain new ideological meanings. The adaptation turns out to be a commodification of reading. It is inscribed in the needs of broadcasters and previously formed viewers’ expectations by the choice of actors dictated by their earlier roles, the use of humor, and the ideological function of colour and lighting. Ideological significance is also shaped by the music and the use, or lack of use of the native language of individual characters. Inscriptions on video copies are adjusted to customers’ expectations within linguistic and cultural circles. Functioning of the film camera determines that each film is deposited in the paradigms of Western civilization. When the reading is preceded by watching, ideological matrices can affect the reception of the book.
Contributors
 • Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Adorno T. (2004), Aesthetic Theory, London.
 • Bourdieu P. (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków.
 • Dewey J. (1975), Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Warszawa.
 • Greenblatt S. (2006), Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, Kraków.
 • Helman A. (1964), Rola muzyki w filmie, Warszawa.
 • Ingarden R. (1958), Studia z estetyki. Tom drugi, Warszawa.
 • Keneally T. (1987), Schindler’s Ark, London.
 • Kress G., van Leeuwen T. (1996), Reading images. The grammar of visual design, London.
 • Lissa Z. (2008), Estetyka muzyki filmowej, [w:] Wybór pism estetycznych, Kraków.
 • Markowski M.P. (2006), Bachtin, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków. Mysza dobrze zrobiony ale Linda totalnie nie na miejscu, wpis z 28 VI 2001 r., http://www.filmweb.pl/Pan.Tadeusz/discussion?page=7, dostęp 5 VI 2010 r.
 • Nichols B. (2001), Dzieło kultury w epoce systemów cybernetycznych [w:] Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Kraków.
 • Ong W.J. (1992), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin.
 • Ossowski S. (1958), U podstaw estetyki, Warszawa.
 • Rorty R. (1996), Kariera pragmatysty, przeł. T. Biedroń, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler,
 • Ch. Brooke-Rose Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, Kraków.
 • Shusterman R. (1998), Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, Ł. Nysler, A.J. Orzechowski, red. A. Chmielewski, Wrocław.
 • Stachera K. (2007), Ludzie bezdomni, Warszawa.
 • Wajda A. (2000), Końcowe refleksje reżysera. Wypowiedź dla Vision Film Distribution Company, http://www.pantadeusz.com/film/rezyser.html, dostęp 14 IX 2010 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5b98afd-37c4-4d5f-ba5e-97aa38904c37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.