PL EN


2018 | 12 | 4 | 81-86
Article title

Wpływ BMI na stabilność posturalną kobiet w okresie wczesnej starości

Content
Title variants
EN
The influence of BMI on postural stability of women in the period of early old age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. W pracy dokonano ilościowej analizy wpływu wskaźnika BMI na stabilność posturalną kobiet w okresie wczesnej starości. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 41 kobiet w wieku 60-74 lata. Stabilność posturalną kobiet oceniano za pomocą komputerowej dynamicznej posturografii (CDP). Oceniano użyteczność sygnałów pochodzących z narządów zmysłów biorących udział w kontroli równowagi ciała oraz prawidłowość doboru odpowiedniej strategii motorycznej. Określano wychylenia środka ciężkości ciała w kierunku przednio-tylnym i łączny wynik analizy równowagi ciała. Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono ujemną korelację wskaźnika BMI badanych kobiet z wynikami analizy równowagi oraz wynikami analizy strategii motorycznej. Wnioski. Wraz ze wzrastającą wartością wskaźnika BMI zwiększa się zakres wychwiań środka ciężkości kobiet w kierunku przednio–tylnym. U osób z nadwagą stwierdzono gorsze wykorzystanie informacji somatosensorycznych i strategię stawu biodrowego. Otrzymane ilościowe zależności pomiędzy parametrami układu równowagi ciała ocenianymi w badaniu CDP a BMI wskazują na niekorzystny wpływ nadwagi i otyłości na stabilność posturalną kobiet w okresie wczesnej starości.
EN
Introduction. In this study, a quantitative analysis of the BMI index on the postural stability of women in early old age was conducted. Materials and methods. The study was conducted in a group of 41 women aged 60-74. The postural stability of women was assessed using computerized dynamic posturography (CDP). The usefulness of signals coming from sensory organs involved in the control of the body’s balance and the correctness of choosing the appropriate motor strategy were assessed. The deflections of the centre of gravity of the body in the anteroposterior direction and the combined result of body balance analysis were determined. Results. As a result of the conducted research, a negative correlation between the BMI index of the studied women and the results of the balance analysis, as well as the results of the motor strategy analysis was found. Conclusions. Along with the increase in the BMI index, there increases the range of deflections of women’s centre of gravity in the anteroposterior direction. In overweight people, worse use of somatosensory information and hip joint strategy was found. The obtained quantitative relationships between the parameters of the body balance system assessed in the CDP examination and BMI indicate the adverse effect of excessive weight and obesity on the postural stability of women in early old age.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
81-86
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
author
 • Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • I Zakład Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
References
 • Błaszczyk, J. (2004). Biomechanika Kliniczna: podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Błaszczyk, J., Cieślinska-Swider J., Plewa M., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A. (2009). Effects of Excessive Body Weight on Postural Control. Journal of Biomechanics, 42(9): 1295–1300. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2009.03.006
 • Błaszczyk J., Czerwosz L. (2005). Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerentologia Polska, 13(1), 25-36.
 • Błaszczyk, J., Lowe, D., Hansen, P. (1994). Ranges of postural stability and their changes in the elderly. Gait & Posture, 2(1), 11–17. https://doi.org/10.1016/0966-6362(94)90012-4
 • Borzyn, A. (2009). Upadki osób w podeszłym wieku - przyczyny, konsekwencje i zapobieganie. Psychogeriatria Polska, 2, 81-88.
 • Bučková K., Lobotková J., Hirjaková Z., Bzdúšková D., Hlavačka F. (2014). Postural control assessed by limit of stability in obese adults. Act Nerv Super Rediviva, 56(3–4), 87–90.
 • Gawlik, A., Zachurzok-Buczyńska, A., Małecka-Tendera, E. (2009). Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynol Otył Zab Przem Mat., 5(1), 19-27.
 • Edbom-Kolarz, A., Marcinkowski, J.T. (2011). Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeia Public Health, 46(3), 313–318.
 • Greve, J., Alonso, A., Bordini, A.C., Camanho, G.L. (2007). Correlation between Body Mass Index and Postural Balance. Clinics (São Paulo, Brazil), 62(6), 717–720. https://doi.org/10.1590/S1807-59322007000600010
 • Haslam, D.W., James, W.P. (2005). Obesity. Lancet. 366, 1197-1209. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67483-1
 • Helal, O.F., El Fiky, A.R. (2015). Early Adult Detection is a Good Protector from Balance Disturbance in Elderly. Journal of Physical Therapy and Health Promotion Dec, 3(4), 47–51. https://doi.org/10.18005/PTHP0304001
 • Held-Ziółkowska, M. (2006a). Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi. Magazyn Otorynolaryngologiczny, 5(2), 47-52.
 • Held-Ziółkowska, M. (2006b). Metody oceny równowagi posturalnej - komputerowa dynamiczna posturografia. Magazyn Otorynolaryngologiczny, 5(2), 53-57.
 • Hita-Contreras, F., Martínez-Amat, A., Lomas-Vega, R., Álvarez, P., Mendoza, N., Romero-Franco, N., Aránega, A. (2013). Relationship of Body Mass Index and Body Fat Distribution with Postural Balance and Risk of Falls in Spanish Postmenopausal Women. Menopause (New York, N.Y.), 20(2), 202–208 https://doi.org/10.1097/gme.0b013e318261f242
 • Horak, F.B. (2006). Postural Orientation and Equilibrium: What Do We Need to Know about Neural Control of Balance to Prevent Falls? Age and Ageing, 35(Suppl 2), ii7-ii11. https://doi.org/10.1093/ageing/afl077
 • Hue, O., Simoneau, M., Marcotte, J., Berrigan, F., Doré, J., Marceau, P., Marceau, S., Tremblay, A., Teasdale, N. (2007). Body Weight is a Strong Predictor of Postural Stability. Gait & Posture, 26(1), 32–38. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2006.07.005
 • Janczewski, G., Pierchała, K. (2003). Zaburzenia równowagi w wieku podeszłym. Przewodnik Lekarza, 6(2), 34-38.
 • Janssen I. (2010). Evolution of Sarcopenia Research. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie Appliquee, Nutrition Et Metabolisme, 35(5), 707–712. https://doi.org/10.1139/H10-067
 • NeuroCom International (2008). Clinical Interpretation Guide. Pobrane z: http://balanceandmobility. academy/download/neurocom-clinical-operations-guide/
 • Olchowik, G., Tomaszewski, M., Olejarz, P., Warchoł, J., Różaska-Boczula, M., Maciejewski, R. (2015). The Human Balance System and Gender. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 16(94), 69-74. https://doi.org/10.5277/ABB-00002-2014-05
 • Olejarz, P., Olchowik, G. (2011). Rola dynamicznej posturografii komputerowej w diagnostyce zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia, 10(3), 103-110.
 • Poskit, E. (1995). Defining childhood obesity: the relative body mass index (BMI). Acta Paediatr., 84, 961-962.
 • Vincent H.K., Vincent K.R., Lamb K.M., (2010). Obesity and Mobility Disability in the Older Adult. Obesity Reviews: An Official Journal of the International Association for the Study of Obesity, 11(8), 568–579. https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2009.00703
 • Wiszomirska I., Kaczmarczyk K., Zdrodowska A., Błażkiewicz M., Ilnicka L., Marciniak T., (2013). Evaluation of static and dynamic postural stability in young, elderly and with vision loss women. Advances in Rehabilitation, 27(3), 29-35. https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0019
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5bcccc3-2010-49bd-9d71-37c4b862bc0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.