PL EN


2018 | 1(10) | 77–108
Article title

Autobiografizm Agnieszki Graff. Między esejem, felietonem i rozmową

Authors
Title variants
EN
Autobiographism of Agnieszka Graff. Between essay, column and conversation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Agnieszka Graff jest autorką tekstów akademickich i pozaakademickich. Podstawą artykułu jest analiza drugiej grupy tekstów, na którą składają się zbiory esejów, felietonów i rozmowy. Drugim czynnikiem wyznaczającym porządek artykułu jest chronologia. Kamieniami milowymi są tytuły książek Graff. Dzięki takiej konstrukcji zaobserwować można autokomentarze i nawiązania, motywy i wątki, do których wraca autorka. Tu najciekawsze są te, które traktować można jako znaki autobiograficznej postawy: autocytaty, pierwszoosobowa narracja, autotematyzm, czyli sygnały, które czytelniczka zdekoduje jako autobiograficzne oraz te, które składają się na autobiograficzną strategię (wstępy, posłowia, zawierające sugestie interpretacyjne). Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o funkcje (auto)biografistyki u Agnieszki Graff. Analiza tekstów wynika z pytania o to, dlaczego Graff sięga po autobiograficzne narzędzia oraz jak i do czego je wykorzystuje.
EN
Agnieszka Graff is an author of academic and non-academic texts. An analysis of non-academic texts constitutes a basis for an article which includes sets of essays, columns and conversations. The second factor which determines the order in an article is chronology. The titles of her books are the mile stones. This structure allows to observe self-commentary, references and aspects, which she returns to. The most interesting are those which can be seen as the signs of autobiographism – self-citations, first-person narrative, mise en abyme. These are signs which the reader decodes as autobiographism and which constitute the autobiographic strategy (prefaces, afterwords which include interpretative hints). The aim of the article is an attempt to answer a question about the functions of (auto)biographism of Agnieszka Graff. Analysis of texts is a result of a question why Graff reaches for autobiographic instruments and in which way she uses these tools.
Year
Issue
Pages
77–108
Physical description
Contributors
author
  • Akademia im. Jakuba z Paradyża
References
  • Duda, Maciej. „Dajcie jej klikać, czyli drogi feminizmu Graff”, Codziennik Feministyczny 1.12.2014. Dostęp 27.08.2018. http://codziennikfeministyczny.pl/duda-dajcie-jej-klikac-czyli-drogi--feminizmu-graff/. Duda, Maciej. „Matka, autobiografia. Próby”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2014): 69–82. Duda, Maciej. „«My» to pewna fantazja o kobiecym ludzie, do którego należymy. Czy to w ogóle daje się urealnić?”. Wspólnota, polityczny projekt i feministyczne siostrzeństwo w publicystyce Agnieszki Graff. W: Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku, red. Aleksandra Grzemska, Inga Iwasiów, 207–228. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. Graff, Agnieszka. „Dziewczyna opozycjonisty”. W: Feministki własnym głosem o sobie, wstęp i redakcja Sławomira Walczewska. Kraków: Wydawnictwo eFKa, 2005. Graff, Agnieszka. Magma i inne próby rozumienia, o co tu chodzi. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. Graff, Agnieszka. Matka Feministka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. Graff, Agnieszka. Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie. Warszawa: W.A.B., 2008. Graff, Agnieszka. Świat bez kobiet. Warszawa: W.A.B., 2001. Graff, Agnieszka, Frej Marta. Memy i Graffy. Dżender, kasa i seks. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015. Madejski, Jerzy, Bielas-Gołuboska Urszula, Wolska M. Beata. Z kuchni. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. Smulski, Jerzy. „Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna: na materiale współczesnej prozy polskiej”. Pamiętnik Literacki 4 (1988): 83–101. Walczewska, Sławomira. „Dwie dekady feminizmu”. W: Feministki własnym głosem o sobie, wstęp i red. Sławomira Walczewska, Kraków: Wydawnictwo eFKa, 2005. Woolf, Virginia. „Trzy gwinee”. W: tejże, Własny pokój. Trzy gwinee. Tłum. Ewa Krasińska. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2002.
Notes
PL
PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO: Maciej Duda „Autobiografizm Agnieszki Graff. Między esejem, felietonem i rozmową”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2018), 10: 77–88. DOI 10.18276/au.2018.1.10-07
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5c12a4b-8ae2-4bc5-b0a0-1d92e19724bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.