PL EN


2019 | 1 | 35-37
Article title

Skuteczność interwencji psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu schizofrenii.

Content
Title variants
EN
Effectiveness of cognitive-behavioural psychotherapy interventions in the treatment of schizophrenia.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad skutecznością interwencji psychoterapeutycznych poddających się weryfikacji empirycznej w tzw. nurcie Evidence-Based Psychotherapy (EBP) w leczeniu schizofrenii. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na podstawie przeglądowych wyników randomizowanych badań klinicznych (randomized controlled trials – RCT) oraz metaanaliz dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej w terapii schizofrenii. W artykule pokazano, że psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) to skuteczna interwencja psychologiczna w leczeniu psychoz. Jakkolwiek współczesne analizy efektów terapeutycznych pokazują, że ta forma psychoterapii może również wywoływać negatywne skutki oddziaływań terapeutycznych w postaci przedwczesnego zaprzestania terapii, czy też pogarszania się stanu pacjentów.
EN
The article presents results on the effectiveness of psychotherapeutic interventions in the treatment of schizophrenia that represent empirically verified research approach so-called on an Evidence-Based Psychotherapy (EBP). The current state of knowledge based on the results of randomized controlled trials (RCT) and meta-analyses concerning cognitive-behavioral psychotherapy in schizophrenia therapy is discussed. The article shows that the cognitive-behavioral psychotherapy (CBT) is the effective psychological intervention in the treatment of psychosis. However, the latest analyses of therapeutic effects clearly show that this psychotherapeutic intervention can also lead to negative therapeutic results such as drop-out form the treatment and deterioration effects for patients.
Year
Issue
1
Pages
35-37
Physical description
Dates
published
2019-01-09
Contributors
author
 • Instytut Psychologii, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi
 • Instytut Psychologii, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Dawes RM. House of cards. Psychologia i psychoterapia zbudowane na micie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu; 2017.
 • 2. Cuijpers P, van Straten A, van Oppen P, et al. Are psychological and pharmacologic interventions equally effective in the treatment of adult depressive disorders? A meta-analysis of comparative studies. J Clin Psychiatry 2008; 69: 1675–1685, 839–841 (quiz).
 • 3. Wampold BE, Imel Z. The great psychotherapy debate: the evidence for what makes psychology work. New York: Routledge; 2015.
 • 4. Birchwood M, Jackson Ch. Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2006.
 • 5. Hunter JE, Schmidt FL. Methods of meta-analysis: correcting error and bias in research finding. Thousand Oaks: Sage Publications Inc; 2004.
 • 6. Kelley K, Preacher KJ. On effect size. Psychol Methods 2012; 17(2): 137–152.
 • 7. Rakowska JM. Skuteczność psychoterapii. Przegląd badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2005.
 • 8. Cormac I, Jones C, Campbell C, et al. Cognitive behaviour therapy for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004; 4, doi: 10.1002/14651858.CD000524.pub2.
 • 9. Butler AC, Chapman JE, Forman EM, et al. The empirical status of cognitive-behavioral therapy: a review of meta-analyses. Clin Psych Rev 2006; 26: 17–31.
 • 10. Jauhar S, McKenna PJ, Radua J, et al. Cognitive-behavioural therapy for the symptoms of schizophrenia: systematic review and meta-analysis with examination of potential bias. Br J Psychiatry 2014; 204: 20–29.
 • 11. Newton-Howes G, Wood R. Cognitive behavioural therapy and the psychopathology of schizophrenia: systematic review and metaanalysis. Psychol Psychother 2013; 86: 127–138.
 • 12. Laws KR, Darlington N, Kondel TK, et al. Cognitive Behavioural Therapy for schizophrenia – outcomes for functioning, distress and quality of life: a meta-analysis. BMC Psychol 2018; 6: 32.
 • 13. Sarin F, Wallin L, Widerlöv B. Cognitive behavior therapy for schizophrenia: a meta-analytical review of randomized controlled trials. Nord J Psychiatry 2011; 65: 162–174.
 • 14. Cyrkot T, Gawęda Ł, Szczepanowski R. Wywiad ustrukturalizowany w ocenie zaburzeń psychotycznych na przykładzie kwestionariusza SANS i SAPS. Psychol Zesz Nauk Uniw Zielonogórskiego 2016; 2: 157–172.
 • 15. Velthorst E, Koeter M, van der Gaag M, et al. Adapted cognitive – behavioural therapy required for targeting negative symptoms in schizophrenia: meta-analysis and meta-regression. Psychol Med 2015; 45: 453–465.
 • 16. Mohr DC. Negative outcome in psychotherapy: a critical review. Clinical Psychology: Science and Practice 1995; 2(1): 1–27, doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.1995.tb00022.x.
 • 17. Boisvert CM, Faust D. Leading researchers’ consensus on psychotherapy research findings: implications for the teaching and conduct of psychotherapy. Professional Psychology: Research and Practice 2003; 34(5): 508–513.
 • 18. Jonsson U, Alaie I, Parling T, et al. Reporting of harms in randomized controlled trials of psychological interventions for mental and behavioral disorders: a review of current practice. Contemp Clin Trials 38(1): 1–8, doi: 10.1016/j.cct.2014.02.005.
 • 19. Lilienfeld SO. Psychological treatments that cause harm. Perspect Psychol Sci 2007; 2(1): 53–70, doi: 10.1111/j.1745-6916.2007.00029.x.
 • 20. Garfield S. Research on client variables in psychotherapy. In: Bergin A, Garfield S, eds. Handbook of psychotherapy and behavior change. 4th ed. New York: Wiley; 1994; 190–228.
 • 21. Tehrani E, Krussel J, Borg L, et al. Dropping out of psychiatric treatment: a prospective study of a first-admission cohort. Acta Psychiatr Scand 1996; 94(4): 266–271.
 • 22. Beckham EE. Predicting patient dropout in psychotherapy. Psychotherapy 1992; 29(2): 177–182.
 • 23. Hamilton S, Moore AM, Crane DR, et al. Psychotherapy dropouts: differences by modality, license, and DSM-IV diagnosis. J Marital Fam Ther 2011; 37(3): 333–343.
 • 24. Johnsen TJ, Friborg O. The effects of cognitive behavioral therapy as an anti-depressive treatment is falling: a meta-analysis. Psychol Bull 2015; 141(4): 747–768, doi: 10.1037/bul0000015.
 • 25. Proztko J, Schooler JW. Decline Effects: types, mechanisms, and personal reflections. In: Lilienfeld SO, Waldman ID, eds. Psychological science under scrutiny. Recent challenges and proposed solutions. Hoboken, New Jersey: Wiley Blackwell; 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5c287f5-f2ef-43eb-8396-45e1ff65913a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.