PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 9-32
Article title

Sytuacja finansowa banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w okresie od 2009 do 30 czerwca 2013 roku - kwestie wybrane

Title variants
EN
The Financial Situation of the Co-Operative Banks and Credit Unions in the Period from 2009 to June 2013 - Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article was made the analysis of the position of co-operative banks and credit unions in Polish financial market. Discussions were based on available financial data and the up-todate literature on the subject. The analysis was provided in period of 2009 to 2013 (according to data in the 1st half-year). In the first part of the article was made analysis of the share in the financial market and comparing with the sector commercial banks of co-operative banks and credit unions. The second part of the article was devoted to discussing some measures which characterize financial position of co-operative banks and credit unions. Indicated potential sources of examined problems of the institution stayed in this part. The third part had character summing up and was concentrating on threats associated with the current situation of co-operative banks and credit unions as well as was signaling directions of action necessary for the withdrawal.
Contributors
 • dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie
References
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, lipiec 2013.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, październik 2013.
 • Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, październik 2013.
 • Jedliński A.: Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002.
 • Kozak S.: Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych, „Zeszyty Naukowe SGGW” 2010, nr 4(53), s. 252-263.
 • Przegląd zasad i praktyk działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 • Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2013.
 • Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, maj 2013.
 • Siudek T.: Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2006.
 • Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa: CeDeWu 2012.
 • Szubański P.: I półrocze niezłe dla banków, słabe dla SKOK, „Rzeczpospolita” z 7 października 2013 r.
 • Szymanek C.: To nie jest Dziki achów. Rozmowa z Andrzejem Jakubiakiem przewod¬niczącym Komisji Nadzoru finansowego, „Bloomberg Businessweek” 2013, nr 4, s. 7-10.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Dz.U. 2012, poz. 855.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252.
 • Współczesna bankowość spółdzielcza, red. A. Szelągowska, Warszawa: CeDeWu 2012.
 • Zalcewicz A.: Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa: Wolter Kluwer 2009.
 • Zaza R.: Banki spółdzielcze: początek końca historii?, „Gazeta Bankowa” 2013, nr 10/1150, s. 18-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5c448e4-e581-4b24-bd0e-78e6bfcdd5ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.