PL EN


2004-2005 | 46-47 | 7-17
Article title

Kina w Lublinie w latach 1908-1939

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Kino   Lublin   1901-1939  
EN
Year
Volume
Pages
7-17
Physical description
Contributors
References
 • APL, WS-P. syg. 403, k. nlb
 • APL, WVK-B. ODRP. Z lat 1919-1939, sygn. 403, k. nlb.
 • Derecki M., Kino Corso, dodatek do „Gazety Wyborczej” 1992, nr 3, s. 3.
 • Derecki M., Pierwszy lubelski iluzjon, „Kurier Lubelski” 1987, nr 237, s. 4.
 • Derecki M., Sinematograf w Lublinie, czyli felieton jubileuszowy, „Kamena” 1986, R. 53, nr 26 (872), s. 15.
 • Film, kinematografia, pod red. Edwarda Zajička, Warszawa: Instytut Kultury. Komitet Kinematografii, 1994.
 • Hendrykowska M., Hendrykowski M., Film w Poznaniu 1896-1945, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1990.
 • Jedlicz J., Teatr a kino, Lwów 1928, s. 18.
 • Kino Corso śni mi się po nocach. Rozmowa ze Stefanem Rachoniem, „Dzień” 1990, nr 151, s. 4.
 • Mikulski Z., Tamten Lublin, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1975.
 • Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych Cesarstwa Rosyjskiego 1911, nr 688.
 • Podhorski-Okołów W., Kinematograf, Lwów; Warszawa: Książnica-Atlas, 1938.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5cc0b55-502f-4a5d-8c32-bffbf4e163a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.