PL EN


2012 | 2(3) | 56-66
Article title

Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych

Content
Title variants
EN
Household as a Creator of Socio-Economic Transformations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie kreatywnej roli gospodarstw domowych w rozwoju społecznym i ekonomicznym, co wynika przede wszystkim z ich istoty i pełnionych funkcji gospodarczych i społeczno-kulturowych. Polskie gospodarstwa domowe aktywnie uczestniczyły w procesie zmian transformacji ustrojowej, rozwijały przedsiębiorczość i wysoką skłonność do ponoszenia wydatków konsumpcyjnych. Istotnie ważna okazała się tu rola gospodarstw domowych w kształtowaniu kapitału ludzkiego oraz ich zapobiegliwość w tworzeniu materialnych podstaw bytu i skłonność do wydatków na cele konsumpcyjne. Konsumpcja gospodarstw domowych napędza produkcję i tym samym gospodarkę kraju. Jednocześnie zmienia się kondycja gospodarstw domowych i sposób gospodarowania ich zasobami, przy czym w podejmowanych decyzjach ważna jest suwerenność oraz skłonność do wywierania i przejmowania wpływów w otoczeniu rynkowym.
EN
The creative role of households in socio-economic development is discussed, resulting from the essence and nature of economic and socio-cultural functions performed by households. Polish households played an active role in the process of systemic transformation, by stimulating the entrepreneurship and propensity to consume. Other significant factors include the role of households in human capital development and their prudence in satisfying material requirements of existence, as well as high propensity to consume. Household consumption boosts production and, consequently, the national economy. At the same time, the c ondition of households changes, together with preferences for resource management methods, while the decision-making process is invariably focused on sovereignty and strong inclination to influence and be influenced by the market.
Year
Issue
Pages
56-66
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5d04635-af50-4b37-92f2-d72edbc055a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.