PL EN


2014 | IX (1/2014) | 263-270
Article title

Opiekuńczo-wychowawcze placówki ukraińskich towarzystw zakonnych Galicji jako forma kompensacji wychowania rodzinnego (koniec XIX – pierwsza połowa XX wieku)

Content
Title variants
EN
Trustees and educational centres of Ukrainian religious communities of Galicia as a form of compensation for family education (end of XIX – the first half of XX century)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
At the end of the nineteenth century – beginning of the twentieth. century thanks to complex social and historical conditions, given the lack of family education on the initiative of prominent representatives of religious congregations and the Ukrainian Greek Catholic Church a system of pre-school education was developed. Due to the great work of the sisters, sister-teachers developed an original system of the harmonious raising and developing of children. Devoting themselves to the education of Ukrainian children, nuns demonstrated the effectiveness of public education and demonstrated the need for its development where there was a lack of the influence of the family and a limited educational environment
PL
od koniec XIX – na początku XX wieku z powodu złożonych społeczno-historycznych warunków a także ograniczenia wychowania rodzinnego z inicjatywy wybitnych przedstawicieli towarzystw zakonnych kościoła grekokatolickiego, system wychowania uległ znaczącym zmianom. Dzięki ofiarnej pracy sióstr–wychowawczyń opracowano system harmonijnego wychowania i rozwoju dzieci. Poświęcając siebie sprawie wychowania, siostry zakonne potwierdziły efektywność wychowania publicznego i upewniły w potrzebie jego rozwoju w warunkach niedostatku oraz ograniczonego oddziaływania rodzinnego środowiska wychowawczego.
Contributors
  • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
References
  • Velikij A., Naris ìstorìï zgromadžennâ ss. Služebnic’ PND, Rim 1968, s. 768.
  • Zahoronki, „Ruslan”1897, nr 3.
  • Rozporâdok Mitropoličogo Ordinariâtu pro zahoronki j ditâči sadki, „Meta” 1939, nr 19.
  • Fedorovič K., Ukraïns’kì školi v Galičinì u svtlì zakonìv ì praktik, L’vìv 1924, s. 94.
  • Central’nij deržavnij ìstoričnij arhìv Ukraïni i L’vovì, f. 179, op. 5, spr. 76, а. 10–127.
  • Central’nij deržavnij ìstoričnij arhìv Ukraïni i L’vovì, f. 179, op. 5, spr. 146, а. 140.
  • Šematizm Vsego kliragreko-katoličeskoj èparhìï Stanìslavìvskoï na rik Božij 1930, Stanìslavìv 1930, s. 194.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-9019
ISSN
2300-5866
ISBN
978-83-62618-11-8
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5d4c4ff-ad87-4359-b290-fd6841e8006c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.