PL EN


Journal
2015 | XIX | 31-51
Article title

Strategie personalne w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014. Próba oceny efektywności polskich partii

Content
Title variants
EN
Personal strategies during 2014 European Parliament election. An attempt to assess the effectiveness of Polish political parties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony ocenie efektywności strategii personalnych polskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Strategie personalne należy rozumieć, jako plan doboru kandydatów i odpowiedniego ich uszeregowania na listach wyborczych, co ma wpłynąć na uzyskanie zakładanego rezultatu wyborczego. W artykule uwaga autora została skoncentrowana na pięciu komitetach, które w przedmiotowej elekcji wprowadziły do Parlamentu Europejskiego swoich przedstawicieli. Ocena efektywności polegała na skonfrontowaniu ze sobą założeń strategii z rezultatami wyborczymi poszczególnych kandydatów poszczególnych komitetów. Strategie personalne stanowiły jeden z kilku czynników, który zaważył w tych wyborach na minimalnym zwycięstwie PO nad PiS. Miało to miejsce dlatego, że pierwsza z tych partii podeszła do procesu nominacji kandydatów na listy w sposób zdecydowanie bardziej marketingowy. W przypadku pozostałych komitetów zastosowane strategie kadrowe w niewielkim stopniu wpłynęły na ich rezultaty wyborcze. Jednakże uzasadnione jest przypuszczenie, że bez takiego podejście do realizacji funkcji selekcyjnej ich wynik wyborczy (zwłaszcza SLD-UP i PSL) byłby gorsze od uzyskanych.
EN
The aim of this article is to assess the effectiveness of personal strategies applied by Polish political parties during the election to the European Parliament in 2014. Personal strategies ought to be understood as conscious choice of candidates and their proper placement on electoral lists, which is supposed to influence the final result of the election. The article focuses on five committees whose representatives were chosen to become Members of the European Parliament. The assessment of the effectiveness was performed by the confrontation of the strategy assumption and the results of given candidates. Personal strategies made one of several factors that decided of the minimal victory of Civil Platform over Law and Justice. This was due to the fact that the former party took advantage of certain political marketing activities. As regards the remaining committees, the personal strategies they applied had little impact on the election results. However, it is reasonable to claim that without any strategies at all, their results would have been worse, particularly in case of Democratic Left Alliance – Labor Union and Polish People's Party.
Journal
Year
Volume
XIX
Pages
31-51
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Teorii Polityki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, peszynski@umk.pl.
References
 • Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
 • Decyzja Rady UE z dnia 25 czerwca i 23 września 2002 roku zmieniająca Akt dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS/EWG/Euroatom (2002/772/WE, Euroatom).
 • Dydak E, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2003.
 • Flis J., Kwadratura okręgu. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jako instytucjonalna rama komunikowania politycznego, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków 2010.
 • Flis J., Złudzenia wyboru, Kraków 2014.
 • Flis J., Wojtasik W., Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland, „Political Preferences” 2014, no. 9.
 • Marino B., Europarties’ choices – Who are the Candidates for the Presidency of European Commission and how have thay been selected? [w:] L. De Sio, V. Emanuele, N. Maggini (eds.), The European Parliament Elections of 2014, Rome 2014.
 • Marsh M., The Voters Decide?. Preferential voting in European List Systems’, „European Journal of Political Research” 1985, no. 13.
 • Michalak B., Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa? „Studia Wyborcze” 2010, t. X.
 • Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny, Warszawa 2004.
 • Olszewski E., Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku w Polsce, „Studia Wyborcze” 2006, t. II.
 • Ortega Villodres C., (2006), Preference voting system and their impact of the personalization of politics, Sewilla 2006, http://www.cses.org/plancom/2006Seville/Ortega2006.pdf.
 • Peszyński W., Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu, „Preferencje polityczne” 2011, nr 2.
 • Peszyński W., O nominacjach partyjnych „jedynek”. Przypadek elekcji z 2011 roku, [w:] Ł. Tomczak (red.), Partie polityczne. Struktury, programy, kampanie, Wrocław 2014.
 • Peszyński W., Personalizacja zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2004 i w 2009 roku, [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Toruń 2010.
 • Peszyński W, Personalne aspekty rywalizacji wyborczej do Sejmu RP. Analiza zjawiska „jeżdżenia na gapę” na wybranych przykładach, „Studia Wyborcze” 2011, t. XI.
 • Rakowski M., „Lokomotywy” czy „odkurzacze”? – O wynikach liderów list wyborczych. Polemika z Wojciechem Peszyńskim, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.
 • Seklecka A., Polskie Stronnictwo Ludowe – „Głosuj na swoich!, [w:] M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny Toruń 2010.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategie partii politycznych, [w:] A.W.Jabłoński, L. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002, Wydawnictwo UWr, s. 126-147.
 • Tomczak Ł., Historyczna klęska. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej 2011 roku, [w:] A. Turska-Kawa, W. Wojtasik (red.), Wybory parlamentarne 2011, Katowice 2012.
 • Ustawa Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku, Dz. U. nr 21 poz. 112.
 • Ustawa Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego z dnia 23 stycznia 2004 r., Dz.U. z 2004 r., nr 25 poz. 219 z póź. zm.
 • Wiszniowski R., Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008.
 • Wojtasik W., Efektywność strategii selekcji kandydatów na listy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 roku, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków 2010.
 • Wojtasik W., Funkcje wyborców w III Rzeczpospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.
 • Wyniki wyborów i głosowań, www.pkw.gov.pl.
 • Żukiewicz P., Lista wyborcza, hasło [w:] A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, Kielce 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1898-0082
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5e49358-30ec-4ae1-93a9-7fca2c86a0aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.