PL EN


2019 | 55 | 2 | 65-85
Article title

Stosowanie logiki w filozofii. O dyskusji między Stanisławem Kamińskim i Janem F. Drewnowskim

Authors
Content
Title variants
EN
Applying logic in philosophy. The debate between Stanisław Kamiński and Jan F. Drewnowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper considers and assesses the discussion between J. F. Drewnowski and S. Kamiński concerning how to apply logic in philosophy (more precisely: in general metaphysics within the Aristotelian-Thomistic tradition). In this debate, Drewnowski defended the position of the Krakow Circle according to which it is possible to apply the tools of formal logic in metaphysics. In opposition to Drewnowski, Kamiński formulated many arguments for the thesis that it is impossible to apply formal logic in philosophy. The second half of this paper draws some conclusions from this debate that are relevant to our current understanding of the application of logic in philosophy. n the final part of the paper we criticize Kamiński’s view, which is characteristic of the so-called Lublin philosophical school.
PL
Artykuł prezentuje i komentuje dyskusję pomiędzy J. F. Drewnowskim a S. Kamińskim, której przedmiotem było stosowanie logiki w filozofii, a ściślej w metafizyce ogólnej o orientacji arystotelesowsko-tomistycznej. Drewnowski prezentował w niej stanowisko reprezentatywne dla tzw. Koła Krakowskiego o możliwości stosowania narzędzi logiki formalnej w metafizyce, Kamiński takiej możliwości zaprzeczał. Spróbujemy wskazać pewne wnioski z tej dyskusji przydatne dla dzisiejszego rozumienia stosowania (stosowalności) logiki w filozofii. W końcowej partii podjęta jest próba znalezienia przyczyn stanowiska Kamińskiego, które jest reprezentatywne dla przedstawicieli tzw. lubelskiej szkoły filozoficznej.
Year
Volume
55
Issue
2
Pages
65-85
Physical description
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Instytut Filozofii, al. Racławickie 14, 20–950 Lublin, Poland, lechmar@kul.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5ecac49-22d0-43fc-bcef-fc2bf0cd6c97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.