PL EN


2006 | 8 | 219-240
Article title

Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997–2003

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie nasilających się przemian globalizacji zachodzących na rynku światowym coraz większą rolę odgrywają korporacje transnarodowe, a wśród nich firmy związane z branżą telekomunikacyjną. Zajmujące się technologią informacyjną firmy ujednolicają świat i przyspieszają jego rozwój gospodarczy i społeczny (Zioło 2001). Wśród światowych firm telekomunikacyjnych najważniejsza rolę odgrywają korporacje: Nokia, Siemens, Alcatel, Motorola i Ericsson, które łącznie w roku 2003 osiągnęły wartość rynkową 176 mld USD.
Keywords
PL
przemysł   ICT   Nokia  
Contributors
author
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • Berezowski S., 1980, Metody badań w geografii ekonomicznej, WSiP, Warszawa.
 • „Bussines Week”, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
 • „Bussiness Week Polska”, 2000, 2001, 2002, 2003.
 • Durka B., 2000, Działalność korporacji międzynarodowych na świecie i w Polsce. Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport Jubileuszowy. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Dytwald J.A., 1997, Współczesne koncepcje zarządzania korporacjami, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 • Gwiazda A., 1998, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 • Oficjalne strony internetowe: www.nokia.com, www.nokia.pl. www.bussinesweek.com.
 • Wajda E., 2002, Proces kształtowania się ponadnarodowych firm na przykładzie Motoroli, Praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Z. Zioło.
 • Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 2, Problematyka przemian struktur przestrzennych przemysłu, pod red. Z. Zioło, Kraków.
 • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, pod red. Z. Zioło, Kraków.
 • Zorska A., 2000, Korporacje transnarodowe, [w:] Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, pod red. M.K. Nowakowskiego, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Zorska A., 2000, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5f0935c-ea9b-430a-b91d-a46313973e85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.