PL EN


2017 | 3(49) | 85-92
Article title

Investment Climate in the Spa Municipalities. Case Studies

Title variants
PL
Klimat inwestycyjny w gminach uzdrowiskowych. Studium przypadków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For the governments of individual countries and regions, actions to improve the investment climate are tools that contribute to new production and service investments, and thus to economic development. The investment climate is the result of many components. The aim of this article is to analyze the individual components of the investment climate on the example of three spa and tourist municipalities: Krasnobród, Solec Zdrój and Rymanów. The analysis provides the basis for conclusions on the desired action of local and regional authorities to improve the situation. The analysis presented in this article is the result of CATI and FGI research.
PL
Dla władz poszczególnych państw i regionów działania zmierzające do polepszania klimatu inwestycyjnego są narzędziem, które przyczynić się ma do pozyskania nowych inwestycji produkcyjnych i usługowych, a przez to do rozwoju gospodarki. Klimat inwestycyjny jest wypadkową wielu elementów składowych. Celem artykułu jest analiza poszczególnych składników klimatu inwestycyjnego na przykładzie trzech uzdrowiskowych gmin: Krasnobród, Solec Zdrój and Rymanów. Przeprowadzona analiza stanowi podstawę do sformułowania wniosków na temat pożądanych działań władz lokalnych i regionalnych na rzecz poprawy sytuacji w tej dziedzinie. Analiza prezentowana w artykule jest efektem badań CATI i FGI.
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow
References
 • Dao, M.Q. 2008. “The Impact of Investment Climate Indicators on Gross Capital Formation in Developing Countries.” The Journal of Developing Areas 42 (1): 155–163.
 • Dollar, D., M. Hallward-Driemeier, and T. Mengistae. 2003. Investment Climate, Infrastructure and Trade: a Comparison of Latin America and Asia. Washington, DC: World Bank.
 • Frankel, J.A., and D. Romer. 1999. “Does Trade Cause Growth?” American Economic Review 89 (3): 379–399. doi: 10.1257/aer.89.3.379.
 • Glebova, I., S. Kotenkova, and A. Khamidulina. 2016. “Regional Investment Climate Assessment.” Journal of Economics and Economic Education Research 17 (Special Issue 1): 1–8.
 • Kaufmann, D., A. Kraay, and P. Zoido-Lobatón. 1999. Governance Matters, Policy Research Working Paper. Washington, DC: World Bank, Development Research Group World Bank Institute, Governance, Regulation, and Finance.
 • Kowerski, M. 2008. “Nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów województwa lubelskiego. Tendencje, determinanty, prognozy.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2 (12): 47–55.
 • Pater, R. 2008. “Klasyfikacja gmin województw lubelskiego i podkarpackiego pod względem klimatu koniunktury.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2 (12): 31–46.
 • Swianiewicz, P., and W. Dziemianowicz. 1999. Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998–1999, Polska Regionów. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Zalewa, P., M. Sagan, B. Jóźwik, and O. Gorbaniuk. 2010. “Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 4 (22): 55–70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5f65808-358e-489b-8fee-e2729ddb5705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.