PL EN


2015 | 35 | 133-149
Article title

Barthowskie spekulacje angelologiczne w Die kirchliche Dogmatik w świetle katolickich wypowiedzi dogmatycznych o aniołach

Authors
Content
Title variants
EN
Barth’s angelological speculations from Die kirchliche Dogmatik in the light of Catholic dogmatic statements on angels
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczą problematyką artykułu jest analiza wykładni angelologicznej dokonana przez Karla Bartha w jego monumentalnym dziele Dogmatyka kościelna i porównanie jej z katolicką ortodoksją Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Celem jest obrona tezy, że nauka o aniołach – tylko o tych, które nie upadły – zarysowana przez kontrowersyjnego, ale też znaczącego protestanckiego teologa, w żadnym wypadku nie musi stać w sprzeczności z powściągliwymi i mało precyzyjnymi stwierdzeniami odnośnie do istot anielskich, które przez Kościół rzymskokatolicki uznane zostały za wypowiedzi dogmatyczne. W pierwszej części artykułu został przedstawiony historyczny rozwój angelologii w oparciu o retrospektywne interpretacje K. Bartha. Centralna część to omówienie Barthowskiej koncepcji królestwa niebieskiego i aniołów. Na koniec przedstawione zostały katolickie dogmaty anielskie.
EN
The article essentially looks at two issues, namely the analysis of angelological interpretation made by Karl Barth in his monumental thirteen-volume opus magnum Church Dogmatics and comparing his views with Catholic doctrine of the Church’s Magisterium. The purpose of this piece is to defend the thesis that the study of angels – but only of those who have not fallen – outlined by this controversial, yet influential Protestant theologian, does not have to stand in contradiction to elusive and vague statements with regard to angelic beings, the statements considered dogmatic by the Roman Catholic Church. Historical development of angelology, based on retrospective interpretations made by K. Barth, is presented in the first part of the article. Barth’s concept of the Kingdom of Heaven and angels is discussed in its central part, while Catholic angelic dogmas are addressed in the last part hereof.
Contributors
  • Wydział Teologiczny UO
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5f96069-f8a5-4c78-8aad-643c312a7296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.