Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 202 | 65-77

Article title

Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie

Authors

Content

Title variants

EN
Business Process Outsourcing, as a Method of Management in the Enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The progressing globalization process causes intensification of competition that requires a constant response to the changes in the organizations environment. The response to these changes are certainly modern management methods, which may include, among other things outsourcing. The growing importance of outsourcing in today's business makes it an important management tool that covers more and more non-production processes and functions which include the business processes in the organization. The aim of the paper is to indicate an importance of usage the business process outsourcing as a method in the modern management of the enterprise.

Year

Volume

202

Pages

65-77

Physical description

Contributors

author

References

 • Banachowicz E.: Dostawca prawie idealny. "Harvard Business Review Polska" styczeń 2009.
 • Bielewicz A.: 10 pułapek projektów outsourcingowych. "Harvard Business Review Polska" styczeń 2009.
 • Bielewicz A.: Nowy wymiar ryzyka. "Harvard Business Review Polska" marzec 2010.
 • Bucher T., Winter R.: Project types of business process management, towards a scenario structure to enable situational method engineering for business process management. "Business Process Management Journal" 2009, Vol. 15, No. 4.
 • Ciesielska D., Radło M.J.: Outsourcing w praktyce. Poltext, Warszawa 2011.
 • Click R., Duening T.: Business process outsourcing. The competitive advantage. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 • Gołębiowski T., Meronk H., Skróniewski B., Szwed D.: Pięć zasad efektywnej współpracy, czyli poznaj lepiej swojego dostawcę. "Harvard Business Review Polska" marzec 2010.
 • Halvey J.K., Murphy Melby B.: Business process strategies and contracts. John Wiley& Sons, Canada 2007.
 • Kennedy R.E., Sharma A.: The services shift. seizing the ultimate offshore opportunity. FT Press, New Jersey 2009.
 • Kłos M.: Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kunasz M.: Zarządzanie procesami. Volumin.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010.
 • Nadolna D.: Business Process Outsourcing we współczesnej organizacji. W: Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość. Red. S. Trzcieliński. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Helion, Gliwice 2006.
 • Puślecki Z.W.: Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres. Red. A. Szymaniak. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Rybiński K.: Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe. W: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centres. Red. A. Szymaniak. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Tomkiewicz M.: Idealny dostawca usług outsourcingowych - jasne kryteria i dobra komunikacja. "Harvard Business Review Polska" czerwiec 2008.
 • Trocki M.: Outsourcing. PWE, Warszawa 2001.
 • Zorska A.: Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji. W: Globalizacja usług outsourcing, offshoring i shared services centres. Red. A. Szymaniak. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f5f9bd92-a096-4c6a-a17a-95fb4d0cc04d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.