PL EN


2017 | 22 | 33-49
Article title

System ekonomiczny "Państwa Isalmskiego"

Authors
Content
Title variants
EN
Economic system of the „islamic state”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Państwo islamskie” to organizacja terrorystyczna, która przez kilka lat okupowała i administrowała rozległym terytorium, zamieszkanym przez kilka milionów ludzi. Było tak, chociaż wolę jej zwalczania wyrażały wszystkie znaczące siły polityczne świata. Przetrwanie w tak niekorzystnych okolicznościach zapewnił „Państwu islamskiemu” bardzo wydajny system ekonomiczny, oparty w największej mierze na rabunku dokonywanym na firmach, instytucjach i ludności podbitych terytoriów, dochodach uzyskiwanych ze sprzedaży surowców (głównie ropy naftowej i gazu ziemnego), handlu ludźmi, a także obiektami zabytkowymi pozyskiwanymi z muzeów i stanowisk archeologicznych. Niewielki udział w budżecie ISIS mają wpłaty od bogatych sponsorów z Kataru i Arabii Saudyjskiej
EN
The "Islamic state" is a terrorist organization that has occupied and administered a vast territory, inhabited by several million people for several years. This was so, though all the major political forces of the world declared the necessity of eliminating it from the international scene. Survival of the “Islamic state” in such unfavorable conditions was possible thanks to the creation of a very efficient economic system, based largely on the robbery of corporations, institutions and populations of conquered territories, income from the sale of raw materials (mainly crude oil and natural gas), human trafficking, as well as the historical objects from museums and archeological sites. A small share of the ISIS budget is donated by wealthy sponsors from Qatar and Saudi Arabia.
Keywords
Year
Volume
22
Pages
33-49
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Alexander, Y., Alexander, D., 2015, The Islamic State: Combating The Caliphate Without Borders, Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, London.
 • Atkins, S. E., 2004, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists Groups, Greenwood Publishing Group, Westport, Conn. and London.
 • Christie, N.,2014, Muslims and Crusaders: Christianity’s Wars in the Middle East. Routledge, London.
 • Dickinson, E.,2013, Playing with Fire: Why Private Gulf Financing for Syria’s Extremist Rebels Risks Igniting Sectarian Conflict at Home, Analysis Paper, Number 16.
 • Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R., 2011, Terroryzm, Warszawa.
 • Emerging Terrorist Financing Risks, 2015, FATF Report, Paris.
 • Fogaš, A., Verba, V., Wilczyński, P. L., 2016, Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 41-49.
 • Gerges, F. A., 2017, ISIS: A History, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • Godlewski, P., 2015, Ekonomiczne podstawy siły Państwa Islamskiego, [w:] Wojna z Kalifatem. Raport Specjalny Fundacji Amicus Europae, Warszawa.
 • Hall, B., 2015, ISIS. Państwo islamskie. Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa.
 • Heißner, S., Neumann, P. R., Holland-McCowan, J., Basra, R., 2017, Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes, London.
 • Hyra, M., 2016, Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 50-62.
 • Jost, P. M., Singh Sandhu, H., 2000, The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering, Lyon.
 • Kaczorowski, K.P.,2015, Religie Kurdów: jezydyzm, ahl-e haqq, alewizm. Wydawnictwo Sacrum, Katowice.
 • Moubayed, S., 2015, Under the Black Flag: At the Frontier of the New Jihad, I.B.Tauris, London, New York.
 • Mroue, B., 2014, Syria, Iraq Oil Controlled by Islamic State Group, September 25, http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20140925/ml-islamic-stateoil-glance/
 • Rasheed, A., 2015, ISIS: Race to Armageddon, Vij Books India Pvt Ltd, New Delhi. The Role of Hawala and other similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing, 2013, FATF Report, Paris.
 • Weiss, M., Hassan, H., 2016, ISIS: Inside the Army of Terror,Regan Arts, New York.
 • Wheatley, J., 2005, Ancient Banking, Modern Crimes: How Hawala Secretly Transfers the Finances of Criminals and Thwarts Existing Laws, University of Pensylvania Journal of International Law, Vol. 26:2.
 • Wilczyński, P. L., 2016, Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część II – Azja i Bałkany, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 100-132.
 • York, R., 2015, Know Thy Enemy: Islamic State of Iraq and the Levant, Lulu.com, Raleigh, NC.
 • Горшков, И., 2014, Исламское государство уже не зависит от иностранных спонсоров, [w:] „Мир и политика”, nr 11 (98).
 • Кемаль, А., 2015, ИГИЛ. Зловещая тень Халифата, Издательство: Алгоритм, Москва
 • Махди, А., 2017, Исповедь вербовщика ИГИЛ, Издательство Litres, Москва
 • Несмиян, А., Мюрид, Э., 2016, ИГИЛ. «Исламское государство» и Россия. Столкновение неизбежно? Книжный мир, Москва.
 • Проханов, А., Ивашов, Л., Шурыгин, В., 2016, Сирийский армагеддон. ИГИЛ, нефть, Россия. Битва за Восток, Книжный мир, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f5fd9f93-a8bb-46a5-9c02-0142db21d257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.