PL EN


2014 | 51 | 43-51
Article title

Потенциал трансгрессивной педагогики в процессах имплементации идей академической мобильности

Content
Title variants
PL
Potencjał transgresyjnej pedagogiki w procesach implementacji idei mobilności akademickiej
EN
The Potential of Transgressive Pedagogy at the Processes of Academic Mobility Ideas Implementation
DE
Das Potential die transgressive Pädagogie in den Umsetzungprozesse die Ideen dem akademische Mobilität
Languages of publication
PL EN DE RU
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę analizy możliwości zastosowania transgresyjnej pedagogiki jako podstawy procesu edukacyjnego, odbywającego się w realizacji indywidualnego aktu mobilności akademickiej. Wykazano, że nowoczesna dynamika społeczno-kulturowa wymaga od osobowości poszczególnych umiejętności, m.in. mobilności wewnętrznej, elastyczności, zdolności do przekształcania się w ciągle zmieniającym się świecie. W artykule również wykazano, że pedagogika transgresyjna, koncentrująca się na rozwoju osobowości, pozwala na zwiększenie wewnętrznych zmian osobistych i zawodowych po zanurzeniu się w innym środowisku akademickim. Indywiduum może angażować się w jakościowej interakcji z inną kulturą, tym samym rozwijając swój światopogląd. Mobilność akademicka traci swój sens, jeśli realizowana jest bez aktywnej komunikacji z przedstawicielami innego środowiska akademickiego i kultury w ogóle.
EN
The potential of transgressive pedagogy as a strategy of education process at academic mobility act is analyzed at publication. It is showed that modern social-cultural dynamics needs personalities with advanced level of internal mobility, flexibility and skills of self-transformation according to changeable social environment. It is demonstrated that transgressive pedagogy which is focused on personality development and overcoming of available being can increase level of internal and professional changes at academic mobility acts. Also this strategy can organize qualitative interaction with another culture and develop student’s world-view. The thesis is substantiated that academic mobility looses its meaning without active substantial communication with representatives of another academic environment and culture as a whole. Having no substantial communication student hasn’t changed one’s knowledge, skills, competencies and heuristic potential of personality doesn’t increase.
DE
Im Artikel hat Potentialbenutzung die transgressive Pädagogie als basis den Ausbildungsprozeß anlüsiert, der sich den Akademischemobilitätakt durch Verwirklung der Person erfüllt. Dabei zeigt es, dass die moderne siziokulturelle Dynamik von Person die Internemobilität der Fertgkeiten, die Flexibilität, die Fertigkeit zur Transformation in der kontinuerlich verändernden Welt fordert. Im Artikel zeigte es, dass die transgressive Pädagogie, die sich auf Personentwicklung und von Grenzen des Vorhandensein orientiert sind, lässt der Tief die Inner der personliche und proffesionelle Veränderungen steigern, bei Eintauchen im anderen akademischen Raum, triet in Qualitätinteraktion mit andere Kultur ein, entwickelt sich seine Weltanschauung. Ein These wird begründet, dass Akademischemobilität sein en Sinn verliert, wenn es ohne active sinnvolle Kommunikation mit den Vertretern des anderen akademischen Raum und Kultur allgemeine erfüllt habe, wenn sinnvolle Wissenveränderungen, Fertigkeiten, Kompetenz und Personweltanschauung nicht stattfinden sei , und Heuristikpotenzial des Person nicht zunimmt.
Year
Issue
51
Pages
43-51
Physical description
Contributors
  • Katedra Filozofii Społecznej i Filozofii Oświaty, Uniwersytet Pedagogiczny im. Michaiła P. Dragomanowa w Kijowie, ul. Pirogowa 9, 01601 Kijów, Ukraina
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f60a5c1e-55b0-47fe-a4d2-9e5ee8cf06c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.