PL EN


2010 | LXXXI (81) | 319-328
Article title

Aktywność europejskiego łańcucha agro-spożywczego

Content
Title variants
EN
Activity of the European agro-food chain
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article was the presentation of questions concerning efficiency of food delivery chain in relation to efficiently satisfaction of consumers’ needs. The considerable price changes of food within the food delivery chain, observed recently, caused the growth of food prices and higher inflation rate. In this situation the activities aiming at the improvement of competitiveness of food delivery chain became very important. Those activities directly influence citizens. Moreover, the attention was paid to the irregular division of added value between particular members of the chain.
Year
Volume
Pages
319-328
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Zakład Logistyki Uniwersytetu Łódzki
References
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ceny żywności w Europie, KOM(2008)821 wersja ostateczna, Bruksela. 2008.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie, KOM(2009)591 wersja ostateczna, Bruksela 2009.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, KOM(2008)800 wersja ostateczna, Bruksela 2008.
 • Komunikat Komisji, Polityka jakości produktów rolnych, COM(2009) 234 wersja ostateczna, Bruksela 2009.
 • Lemanowicz M., Zarządzanie łańcuchami dostaw w dobie globalizacji, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom XI zeszyt 3, Warszawa 2009.
 • Piekarska M., Mrozek-Kantak J., Lewandowska J., Rozwiązania najważniejszych problemów współczesnych łańcuchów dostaw FMCG w Polsce, [w:] Najlepsze praktyki w logistyce, Materiały konferencyjne, Polski Kongres Logistyczny, Poznań 2006.
 • Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2006 i lata następne.
 • Rutkowski K., Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2000.
 • Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f60d7782-753f-499d-a7e9-1eaa491d88bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.