PL EN


2015 (R. XIV) | 1(55) | 197-205
Article title

Dwie pedagogiki

Authors
Content
Title variants
EN
Two pedagogies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikat jest próbą ukazania dwóch koncepcji uprawiania pedagogiki jako nauki i działania praktycznego. Pierwszą preferuje środowisko akademickie i jako pedagogika „akademicka” charakteryzuje się społeczną izolacją, ograniczeniem środowiskowym, dominacją refleksji intelektualnej i poznawczej. W rezultacie jest to formuła swoistej bezsilności wobec wszelkich niekorzystnych przemian i strategii rozwojowych. Drugi styl uprawiania pedagogiki, to pedagogika działania. Zjawiska oceniane jako szkodliwe są zmieniane w działaniu, np. likwidowane szkoły są dalej prowadzone w innym porządku administracyjnym, jako instytucje niezależne od struktur państwowych. W tym działaniu widać pozytywną determinację, podczas gdy w pierwszym dominuje obezwładniająca bezradność wobec nieprzyjaznej rzeczywistości. Z takiej strategii działania narodziła się pedagogika społeczna.
EN
The message of this paper attempts to show two concepts of the practice of pedagogy, understood as a science and practical activity. The first is favoured by academic circles and as such, academic pedagogy is characterised by social isolation, environmental limitation and the dominance of intellectual and cognitive reflection. In result, it becomes a formula of powerlessness towards all adverse changes and negative developmental strategies. The second style of pedagogical practice is represented by pedagogy of action. Phenomenon considered to be harmful are changed through practical action. For instance, schools that are predestined to be closed down are able to continue to run under a new administrative structure as institutions independent from central government. In such activities one may observe a positive determination, whilst the concept described at the beginning is dominated by overwhelming helplessness in the face of hostile reality. Out of the more engaged active strategy, social pedagogy was born.
Issue
Pages
197-205
Physical description
Dates
published
2015-03-30
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
  • Danilewicz W., Theiss W. (2014), Zagrożenie człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, t. 2, V Zjazd Pedagogów Społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.
  • Pilch T., Sosnowski T. (red.) (2013), Zagrożenie człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, t. 1, V Zjazd Pedagogów Społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.
  • Śliwerski B. (2015), Edukacja (w) polityce, polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Uryga D. (2013) Mała szkoła w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw, Wydawnictwo APS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f611620d-c1be-424c-abe1-82d9cb782090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.